ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

တရားရုံး၏စီရင်ချက်များတွင်ပါတီတစ်ခုမှပြည်နယ်အားသတ်မှတ်ထားသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအားပေးရန်အမိန့်ပေးလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်တရားစွဲဆိုမှုတွင်ပါ ၀ င်သူများသည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသစ်၏အခြေခံတွင်ရှိနေသည်။ သို့သော်ထိုကိစ္စတွင်ပါတီများသည်စတုရန်းတစ်အုပ်သို့ပြန်သွားကြသည်မဟုတ်။ စင်စစ်အားဖြင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအဓိကတရားစွဲဆိုမှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဟုမှတ်ယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပစ္စည်းများနှင့်လျော်ကြေးပမာဏကိုဆုံးဖြတ်ရန်သာရည်ရွယ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်ထိခိုက်နစ်နာသူတစ် ဦး အနေဖြင့်လျော်ကြေးပေးရန်အရည်အချင်းပြည့်မီမှုရှိမရှိသို့မဟုတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဘက်မှအခြေအနေများကြောင့်လျော်ကြေးပေးရန်တာ ၀ န်မည်မျှအထိလျှော့ချခြင်းရှိ၊ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်တာဝန်ယူမှုအခြေခံကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်းနှင့်လျော်ကြေးပေးခြင်းခွဲဝေခြင်းဆိုင်ရာအဓိကတရားစွဲဆိုမှုနှင့်မတူပါ။

ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

အကယ်၍ အဓိကတရားစွဲဆိုမှုတွင်တာ ၀ န်ယူမှု၏အခြေခံကိုတည်ဆောက်ပြီးပါက၊ တရားရုံးများအနေဖြင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအားအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်ပါ ၀ င်သူများအားလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောလွှဲပြောင်းမှုသည်အဓိကတရားစွဲဆိုမှုတွင်တရားသူကြီး၏ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်အမြဲမသက်ဆိုင်ပါ။ အခြေခံနိယာမမှာတရားသူကြီးအနေဖြင့်လျော်ကြေးပေးရန်အမိန့်ပေးသည့်စီရင်ချက်တွင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုခန့်မှန်းရန်ဖြစ်သည်။ အဓိကတရားစွဲဆိုမှုတွင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအကဲဖြတ်ခြင်းကိုမဖြစ်နိုင်ပါကသာဓကအားဖြင့်၊ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းသည်အနာဂတ်ပျက်စီးမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောကြောင့်သို့မဟုတ်နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်အဓိကတရားစွဲဆိုမှုမှတရားသူကြီးသည်ဤနိယာမမှသွေဖည်ပြီးသက်ဆိုင်သူများအားပျက်စီးမှုအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သို့လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပေးဆောင်ရန်အတွက်တရား ၀ င်တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်သာသက်ဆိုင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်တရား ၀ င်ဆောင်ရွက်မှုကဲ့သို့သောသဘောတူညီချက်ကဲ့သို့သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုပေးဆောင်ရန်တာ ၀ န်ယူသောအခါပျက်စီးမှုအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မဖြစ်နိုင်ပါ။

သီးခြားဖြစ်သော်လည်းနောက်ဆက်တွဲပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအကဲဖြတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေအတွက်အားသာချက်များစွာရှိသည်

အမှန်မှာ၊ အဓိကနှင့်အောက်ပါပျက်စီးမှုအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအကြားကွဲလွဲမှုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတိုင်းအတာကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်၎င်းအတွက်ခိုင်လုံသောကုန်ကျစရိတ်များမလိုအပ်ဘဲတာ ၀ န်ယူမှုပြissueနာကို ဦး စွာဆွေးနွေးရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်တရားသူကြီးကအခြားပါတီ၏တာ ၀ န်ကိုငြင်းပယ်လိမ့်မည်ဟုမငြင်းနိုင်ပါ။ ထိုကိစ္စတွင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းသည်အချည်းနှီးဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်တရားရုံးမှတာ ၀ န်ယူမှုကိုဆုံးဖြတ်ပြီးပါကပါတီများအနေဖြင့်လျော်ကြေးငွေပမာဏနှင့် ပတ်သက်၍ တရားရုံးပြင်ပမှသဘောတူညီမှုကိုရရှိနိုင်သည်။ ထိုကိစ္စတွင်အကဲဖြတ်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အားစိုက်ထုတ်မှုများကိုသက်သာစေသည်။ တောင်းဆိုသူအတွက်နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအားသာချက်မှာတရား ၀ င်ကုန်ကျငွေပမာဏဖြစ်သည်။ အဓိကတရားစွဲဆိုမှုတွင်တရားစွဲဆိုသူသည်တာဝန်ယူမှုပြissueနာကိုသာတရားစွဲဆိုသောအခါတရားစွဲဆိုမှု၏ကုန်ကျစရိတ်များသည်သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်နှင့်လိုက်ဖက်သည်။ ဤသည်မှာအဓိကတရားစွဲဆိုမှုတွင်လျော်ကြေးငွေအမြောက်အများကိုချက်ချင်းတောင်းခံခဲ့ခြင်းထက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။

ပျက်စီးမှုအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအဓိကတရားစွဲဆိုမှုအဖြစ်ဆက်လက်ရှုမြင်သော်လည်း၎င်းကိုလွတ်လပ်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဖြစ်စတင်သင့်သည်။ ဤသည်ကိုအခြားပါတီအားထိခိုက်ပျက်စီးမှုကြေညာချက်၏ဝန်ဆောင်မှုဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဆင့်ခေါ်စာအပေါ်ချမှတ်ထားသောဥပဒေဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ အကြောင်းအရာပါ ၀ င်မှုတွင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြေငြာချက်တွင်“ ဖျက်သိမ်းခံရမည့်အခိုင်အမာဖြစ်သောအသေးစိတ်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ နိယာမအားဖြင့်လျော်ကြေးပေးခြင်းအတွက်ပြန်လည်ပေးလျော်ခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုချင်းစီအတွက်ပမာဏအတိအကျကိုဖော်ပြရန်မလိုအပ်ပါ။ နောက်ဆုံးတွင်တရားသူကြီးသည်စွပ်စွဲချက်အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုလွတ်လပ်စွာအကဲဖြတ်ရမည်။ သို့သော်ပြောဆိုချက်အတွက်အကြောင်းပြချက်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြေငြာချက်တွင်သတ်မှတ်ရမည်။ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြေငြာချက်ကိုအခြေခံအားဖြင့်မစည်းနှောင်ဘဲပျက်စီးမှုကြေငြာချက်ကိုထုတ်ပြန်ပြီးသည့်တိုင်ပစ္စည်းအသစ်များထပ်ထည့်နိုင်သည်။

ပျက်စီးမှုအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏နောက်ထပ်သင်တန်းသည်သာမန်တရားရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ဆင်တူသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ နိဂုံးချုပ်၏ပုံမှန်ပြောင်းလဲမှုနှင့်တရားရုံးတွင်ကြားနာခြင်းများရှိသည်။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်အထောက်အထားသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်သူအစီရင်ခံစာများကိုတောင်းခံနိုင်ပြီးတရားရုံး၏အခကြေးငွေများကိုလည်းထပ်မံကောက်ခံပါမည်။ တရားစွဲဆိုသူသည်ဤတရားစွဲဆိုမှုများတွင်ရှေ့နေပြန်ထူထောင်ရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ တရားခံသည်ပျက်စီးမှုအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်မပါရှိလျှင်၊ လျော်ကြေးပေးခြင်းပုံစံအားလုံးကိုပေးချေရန်အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည့်နောက်ဆုံးစီရင်ချက်ချချိန်တွင်ပုံမှန်စည်းမျဉ်းများသည်လည်းအကျုံးဝင်သည်။ အပျက်အစီးအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်တရား ၀ င်သက်ဆိုင်သည့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုလည်းပေးပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအားဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်။

ပျက်စီးမှုအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ရှေ့နေနှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။ တရားခံ၏အမှု၌, ဒီပင်လိုအပ်ပေသည်။ ဒါထူးဆန်းတာမဟုတ်ပါဘူး ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအကဲဖြတ်၏ဒေသနာအလွန်ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးသည်။ သင်ဆုံးရှုံးမှုခန့်မှန်းချက်ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေပါသလား (သို့) ထိခိုက်ပျက်စီးမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့ပါတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုသင်ပိုလိုချင်ပါသလား။ ကျေးဇူးပြု၍ ရှေ့နေများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ Law & More. Law & More ရှေ့နေများသည်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ပြီး၊ တိုင်ကြားမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစဉ်အတွင်းသင့်အားဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်များသို့မဟုတ်အကူအညီများပေးအပ်ရန် ၀ မ်းသာပါသည်။

Privacy settings တွေကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်သင်၏အတွေ့အကြုံများကိုမြှင့်တင်ရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည် သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဘရောင်ဇာမှတစ်ဆင့်အသုံးပြုပါကသင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာဆက်တင်များမှကွတ်ကီးများကိုကန့်သတ်၊ ပိတ်ဆို့နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ခြေရာခံသည့်နည်းပညာများသုံးနိုင်သောတတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှအကြောင်းအရာနှင့် script များကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောတတိယပါတီ embeds ကိုခွင့်ပြုအောက်တွင်သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကွတ်ကီးများ၊ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောဒေတာများနှင့်၎င်းတို့မည်သို့စီမံသည်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်အပြည့်အစုံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ
Law & More B.V.