အများပြည်သူနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်လက်လှမ်းမှတ်ပုံတင်ရေးထုတ်ဖော်

(ဥပဒေပညာဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းဥပဒေပုဒ်မ ၃၅ ခ (၁) အရ)

 

တွမ်မီဗစ်

Tom Meevis သည်နယ်သာလန်ဘားဆိုင်၏တရားဝင်နယ်မြေမှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင်အောက်ပါတရား ၀ င်နေရာများကိုမှတ်ပုံတင်ထားသည်။

ကုမ္ပဏီဥပဒေ
လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်မိသားစုဥပဒေ
ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒ
အလုပ်အကိုင်ဥပဒေ

နယ်သာလန်ဘား၏စံနှုန်းများအရမှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်တရား ၀ င်မှတ်ပုံတင်ထားသောနယ်မြေတစ်ခုစီ၌တစ်နှစ်လျှင်ခရက်ဒစ် (၁၀) ခုရရှိရန်တာဝန်ရှိသည်။

 

အလုပျသ Hodak

Maxim Hodak သည်နယ်သာလန်ဘား၏တရား ၀ င်နယ်မြေမှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင်အောက်ပါတရား ၀ င်နေရာများကိုမှတ်ပုံတင်ထားသည်။

ကုမ္ပဏီဥပဒေ

နယ်သာလန်ဘား၏စံနှုန်းများအရမှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်တရား ၀ င်မှတ်ပုံတင်ထားသောနယ်မြေတစ်ခုစီ၌တစ်နှစ်လျှင်ခရက်ဒစ် (၁၀) ခုရရှိရန်တာဝန်ရှိသည်။

Law & More B.V.