ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးနောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုင်ကြားချက်များကြောင့်အလုပ်ခွင်မသန်စွမ်းမှုပြီးနောက်ဒတ်ခ်ျနာမကျန်းခံစားခွင့်များအက်ဥပဒေလား

နာမကျန်းခံစားခွင့်များအက်ဥပဒေ

နာမကျန်းခံစားခွင့်များအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၉ (က) အရအလုပ်မလုပ်နိုင်သောအာမခံထားသောအမျိုးသမီးသည်မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းသည်ကိုယ်ဝန်နှင့်မွေးဖွားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ပါကငွေပေးချေခွင့်ရှိသည်။ ယခင်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုင်ကြားချက်များ၊ မသန်စွမ်းသောအလုပ်များနှင့်ကိုယ် ၀ န်ဆောင်ခြင်း၊ မွေးဖွားခြင်းတို့အကြားဆက်နွယ်မှုမရှိသလောက်နည်းပါးသည်။ လတ်တလောဖြစ်ရပ်မှန်ဥပဒေသည်ဤအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အပြောင်းအလဲကိုပြသသည်။

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

Share
Law & More B.V.