သတ်မှတ်ထားသောသက်တမ်းစာချုပ်

သတ်မှတ်ထားသောသက်တမ်းစာချုပ်

ခြွင်းချက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်များသည် စည်းကမ်းချက်ဖြစ်လာပုံရသည်။ သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်ကို ယာယီအလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်ဟုလည်း ခေါ်သည်။ ထိုသို့သော အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ စာချုပ်သည် ကန့်သတ်ကာလတစ်ခုအတွက် နိဂုံးချုပ်ပါသည်။ ခြောက်လ သို့မဟုတ် တစ်နှစ်အတွင်း နိဂုံးချုပ်လေ့ရှိသည်။ ထို့အပြင် ဤစာချုပ်သည် အလုပ်၏သက်တမ်းအတွက် နိဂုံးချုပ်နိုင်သည်။ အလုပ်စာချုပ်ကို ကမ်းလှမ်းတဲ့အခါ ဘာကို အာရုံစိုက်သင့်လဲ။ မင်းက ဘာထည့်တာလဲ။ အလုပ်စာချုပ်က ဘယ်လိုအဆုံးသတ်လဲ။

အဲ့ဒါဘာလဲ?

သတ်မှတ်ထားသော ကာလတစ်ခုအတွက် သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ စာချုပ်ကို ထည့်သွင်းထားသည်။ ၎င်းသည် လအနည်းငယ်ကြာသော်လည်း နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်။ ထို့နောက် သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ စာချုပ်သည် ပြီးဆုံးသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် အလိုအလျောက် ပြီးဆုံးသွားပြီး အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် အလုပ်သမားက နောက်ထပ် အရေးယူမှု မလုပ်ရပါ။ သို့သော် သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါ သတိပေးချက်ကာလကို လိုက်နာခြင်းမရှိပါက အလုပ်ရှင်သည် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တာဝန်ရှိနိုင်သည်။ 'အလိုအလျောက်' သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်း၏ အကျိုးဆက်မှာ အလုပ်ရှင်သည် (UWV မှ ထုတ်ပယ်ခြင်းပါမစ်မှတဆင့်) သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းရန် (ခရိုင်တရားရုံးမှတစ်ဆင့်) အကြောင်းကြားရန် မလိုအပ်တော့သောကြောင့် သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်ခန့်စာချုပ်ဖြင့် အလုပ်သမားများသည် သတ်မှတ်ထားသော သက်တမ်းအလိုက် အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ တိကျသေချာမှု နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်း၏ အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ စာချုပ်ကို အကန့်အသတ်မရှိ ကာလတစ်ခုအထိ ရပ်စဲခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်းတို့သည် ဖြစ်ပေါ်လာရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ရပ်စဲခြင်းပုံစံများနှင့် ဆက်စပ်နေသော အခြေအနေအချို့ရှိပါသည်။

အထူးသဖြင့် စီးပွားရေးမကောင်းသောအချိန်များတွင် သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်သည် အလုပ်ရှင်များအတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်။

သတ်မှတ်ထားသော သက်တမ်းစာချုပ်ကို ကမ်းလှမ်းပါ။.

စာချုပ်တစ်ခုမကမ်းလှမ်းမီ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များစွာရှိပါသည်။

ကွင်းဆက်အစီအစဉ်- ပုံသေစာချုပ်အရေအတွက်

ပုံသေအလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်ဖြင့် ကွင်းဆက်စည်းမျဉ်းဟုခေါ်သော စည်းမျဉ်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ ၎င်းသည် ယာယီအလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်သည် အမြဲတမ်းအလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသည့်အခါတွင် ဆုံးဖြတ်သည်။ ဤစည်းမျဉ်းအရ သင်သည် ၃၆ လအတွင်း ယာယီအလုပ်ခန့်မှုစာချုပ် သုံးခုကို အများဆုံး နိဂုံးချုပ်နိုင်ပါသည်။ အခြားအစီအစဥ်များသည် စုပေါင်းသဘောတူညီချက်တွင် သက်ရောက်နိုင်သည်။

ယာယီအလုပ်ခန့်စာချုပ် သုံးခုထက်ပိုပြီး ကောက်ချက်ချပါသလား။ သို့မဟုတ် အလုပ်အကိုင်စာချုပ်များသည် 36 လအထိ ကြားကာလများအပါအဝင် 6 လထက်ကျော်လွန်ပါသလား။ စာချုပ်အရေအတွက် တိုးစေသည့် စုပေါင်းသဘောတူညီချက်တွင် ပြဋ္ဌာန်းချက်မရှိပါလား။ ထို့နောက် နောက်ဆုံး ယာယီ အလုပ်ခန့်ထားမှု စာချုပ်သည် အမြဲတမ်း အလုပ်ခန့်ထားမှု စာချုပ်အဖြစ် အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲသွားသည်။

ဝန်ထမ်းသည် ၎င်းတို့ကြားတွင် ခြောက်လ သို့မဟုတ် ထိုထက်နည်းသော အလုပ်မှ ရပ်စဲပါက အလုပ်စာချုပ်များသည် ဆက်တိုက်ဖြစ်သည်။ အလုပ်အကိုင်စာချုပ်တွေရဲ့ ကွင်းဆက်ကို ချိုးဖျက်ချင်ပါသလား။ ပြီးရင် ခြောက်လကျော် သေချာအောင် လုပ်ရမယ်။

Cao

စုပေါင်းညှိနှိုင်းခြင်းသဘောတူညီချက် (CAO) သည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပုံသေအလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်ကို ကမ်းလှမ်းရန် ပြဋ္ဌာန်းချက်များပါရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စုပေါင်းသဘောတူစာချုပ်တွင် ကွင်းဆက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင် ခြွင်းချက်များ ပါဝင်နိုင်သည်။ ကာလရှည်ကြာ ယာယီအလုပ်ခန့်ထားမှု စာချုပ်များကို ပိုမိုခွင့်ပြုပေးမည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို စဉ်းစားပါ။ သင့်ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းတွင် စုပေါင်းအလုပ်သမားသဘောတူညီချက်ရှိပါသလား။ ထို့နောက် ဤဧရိယာတွင် မည်ကဲ့သို့ ကန့်သတ်ထားသည်ကို စစ်ဆေးပါ။

တန်းတူဆက်ဆံပါ။

ဝန်ထမ်းများသည် တူညီသော ဆက်ဆံမှုအပေါ် အားကိုးနိုင်ရမည်။ သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်ခန့်ထားမှု စာချုပ်ကို ကမ်းလှမ်းသည့်အခါတွင်လည်း ၎င်းသည် အကျုံးဝင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကိုယ်ဝန် သို့မဟုတ် နာတာရှည်ဖျားနာမှုကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် နာတာရှည်ဖျားနာနေသည့် အလုပ်သမားတစ်ဦး၏ ယာယီအလုပ်စာချုပ်ကို သက်တမ်းတိုးခြင်းမပြုရန် တားမြစ်ထားသည်။

အလုပ်ရှင်အဆက်ဆက်

အလုပ်ရှင် အဆက်ဆက် ရှိပါသလား။ ထို့နောက် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ စာချုပ်များ ကွင်းဆက်များ ဆက်လက် (ရေတွက်နိုင်သည်)။ နောက်ဆက်တွဲ အလုပ်ရှင်များသည် ကုမ္ပဏီကို သိမ်းယူမှုတွင် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို အလုပ်အေဂျင်စီတစ်ခုမှ အလုပ်ခန့်ထားပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အလုပ်ရှင်က တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်ပါက၊ ထို့နောက် အလုပ်သမားသည် အခြားအလုပ်ရှင်တစ်ဦးကို ရရှိသော်လည်း တူညီသော သို့မဟုတ် အလားတူအလုပ်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။

စာချုပ်ပါအကြောင်းအရာ

အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်၏ အကြောင်းအရာသည် အကျုံးဝင်သော အလုပ်စာချုပ်တစ်ခု၏ အကြောင်းအရာနှင့် များစွာသက်ဆိုင်ပါသည်။ သို့သော်၊ ထူးခြားချက်အချို့ရှိသည်-

ရှည်ကြာခြင်း

သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ စာချုပ်တွင် အလုပ်ခန့်ထားမှု စာချုပ်၏ ကြာချိန်ကို ဖော်ပြရပါမည်။ အခေါ်အဝေါ်ကို အများအားဖြင့် စတင်ရက်စွဲနှင့် အဆုံးရက်စွဲဖြင့် ညွှန်ပြသည်။

ပရောဂျက်တစ်ခု၏ကြာချိန်အတွက် အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်တစ်ခုတွင် ယာယီအလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်တွင် ကုန်ဆုံးရက်စွဲမပါဝင်ခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် အမှီအခိုကင်းစွာ အလုပ်ပြန်လုပ်နိုင်သည်အထိ ရေရှည်ဖျားနာနေသော ဝန်ထမ်းကို အစားထိုးရန်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်၊ သင်သည် ပရောဂျက်၏အဆုံးသတ် သို့မဟုတ် ရေရှည်နာမကျန်းဖြစ်နေသော ဝန်ထမ်း၏ပြန်လာမှုကို ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရမည်။ အလုပ်စာချုပ်၏အဆုံးသတ်သည် ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်၏ဆန္ဒအပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲ ထိုရည်မှန်းချက်ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် မူတည်ပါသည်။

ကြားဖြတ် အသိပေးတဲ့သဘောပေါ့။

သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်တွင် ကြားဖြတ်ရပ်စဲရေးအပိုဒ်တစ်ခု အပါအဝင်သည် ပညာရှိဖြစ်သည်။ ဤအပိုဒ်သည် အလုပ်စာချုပ်ကို စောစီးစွာ ရပ်စဲရန် ဖြစ်နိုင်ခြေကို ပေးသည်။ သတိပြုရမည့်ကာလကို အမည်ပေးရန် မမေ့ပါနှင့်။ အလုပ်ရှင်တစ်ဦးသည် အလုပ်သဘောတူစာချုပ်ကို စောစီးစွာ ရပ်စဲနိုင်ရုံသာမက အလုပ်သမားတစ်ဦးလည်းဖြစ်ကြောင်း သတိပြုပါ။

အစမ်းထား

အစမ်းခန့်ကာလကို သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်တွင် တစ်ခါတစ်ရံမှသာ ခွင့်ပြုပါသည်။ အောက်ပါစာချုပ်သက်တမ်းဖြင့် ယာယီအလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်များတွင် အစမ်းခန့်ကာလကို သင်သဘောတူနိုင်သည်-

 • ခြောက်လထက်ပိုသော်လည်း နှစ်နှစ်အောက်- အများဆုံးတစ်လ စမ်းသပ်ကာလ၊
 • 2 နှစ် သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသည်- အများဆုံး နှစ်လ စမ်းသပ်ကာလ၊
 • ကုန်ဆုံးရက်မရှိ- အမြင့်ဆုံးတစ်လ စမ်းသပ်ကာလ။

ပြိုင်ပွဲသဘောပေါ့။

1 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 2015 ရက်နေ့မှစတင်၍ ပုံသေအလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်တွင် ပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိသောအပိုဒ်ကို ထည့်သွင်းရန် တားမြစ်ထားသည်။ ဤအဓိကစည်းမျဉ်း၏ခြွင်းချက်မှာ ပြိုင်ဆိုင်မှုမဟုတ်သောအပိုဒ်သည် များပြားလှသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအကျိုးစီးပွားများကြောင့် လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြသော အကြောင်းပြချက်များဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမရှိသောအပိုဒ်ကို ပါ၀င်ပါက သတ်မှတ်ထားသောသက်တမ်းအလုပ်အကိုင်စာချုပ်တွင် ထည့်သွင်းနိုင်သည်၊ အလုပ်ရှင်၏အစိတ်အပိုင်း။ ထို့ကြောင့်၊ ပြိုင်ဆိုင်မှုမဟုတ်သောအပိုဒ်သည် ခြွင်းချက်အခြေအနေများတွင် ပုံသေအလုပ်စာချုပ်တွင်သာ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။

အမြန်စာချုပ်က ဘယ်အချိန်မှာ အမြဲတမ်းစာချုပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲမလဲ။

သုံးနှစ်ဆက်တိုက် ယာယီစာချုပ်များအပြီးတွင် အမြဲတမ်းစာချုပ်

အကယ်၍ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား အမြဲတမ်းစာချုပ်တစ်ခု အလိုအလျောက်ပေးအပ်သည်-

 • တူညီသောအလုပ်ရှင်နှင့် ယာယီစာချုပ် သုံးခုထက်ပိုပြီး သို့မဟုတ်၊
 • သူသည် တူညီသောအလုပ်အတွက် အလုပ်ရှင်အဆက်ဆက်နှင့် ယာယီစာချုပ် သုံးခုကျော်ရှိသည်။ (ဥပမာ၊ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် အလုပ်အေဂျင်စီတစ်ခုမှတစ်ဆင့် ပထမဆုံးအလုပ်လုပ်ပြီး အလုပ်ရှင်နှင့် တိုက်ရိုက်ပူးပေါင်းပါက)၊
 • စာချုပ်များအကြား ဖောက်ဖျက်မှု (ကြားကာလ) သည် အများဆုံး 6 လဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်လျှင် 9 လအထိ လုပ်ဆောင်နိုင်သော ယာယီအလုပ် (ရာသီအလိုက် အလုပ်မဟုတ်) အတွက်၊ စာချုပ်များကြားတွင် အများဆုံး 3 လအထိ ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ယင်းကို စုပေါင်းသဘောတူစာချုပ်တွင် ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး၊
 • ဝန်ထမ်း၏ တတိယမြောက် စာချုပ်သည် 3 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 1 ရက်နေ့ သို့မဟုတ် အပြီးတွင် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပြီး၊
 • စုပေါင်းသဘောတူစာချုပ်တွင် အခြားသဘောတူညီချက်များ မပါရှိပါ။

သုံးနှစ်ပြီးရင် ရာသက်ပန် ယာယီစာချုပ်

ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် အမြဲတမ်းစာချုပ်ကို အလိုအလျောက်ရရှိမည်ဆိုပါက-

 • ၎င်းသည် အလုပ်ရှင်တစ်ဦးတည်းနှင့် ယာယီစာချုပ်အများအပြားကို သုံးနှစ်ကျော် လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်အဆက်ဆက်နှင့် တူညီသောအလုပ်အမျိုးအစားအတွက်၊
 • စာချုပ်များအကြား အများဆုံး 6 လ (ကြားကာလ)။ တစ်နှစ်လျှင် 9 လအထိ လုပ်ဆောင်နိုင်သော ယာယီအလုပ် (ရာသီအလိုက် အလုပ်မဟုတ်) အတွက်၊ စာချုပ်များကြားတွင် အများဆုံး 3 လအထိ ရှိနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ယင်းကို စုပေါင်းသဘောတူညီချက်တွင် ထည့်သွင်းရမည်။
 • စုပေါင်းသဘောတူညီချက်တွင် အခြားသော စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ မရှိပါ။

ခြွင်းချက်

ကွင်းဆက်စည်းမျဉ်းသည် အချို့နှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။ အောက်ပါအခြေအနေများတွင် အမြဲတမ်းစာချုပ်တစ်ခုသို့ အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးခြင်းကို သင့်တွင် ခံစားခွင့်မရှိပါ။

 • BBL (အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်း) သင်တန်းအတွက် အလုပ်သင်စာချုပ်၊
 • တစ်ပတ်လျှင် 18 နာရီအထိ အလုပ်ချိန် 12 နှစ်အောက်၊
 • အေဂျင်စီအပိုဒ်ပါရှိသော ယာယီအလုပ်သမား၊
 • မင်းက အလုပ်သင်တစ်ယောက်ပါ။
 • ဆရာမ သို့မဟုတ် သင်ကြားရေးဝန်ထမ်းဖျားနာပါက မူလတန်းကျောင်းတွင် အစားထိုးဆရာဖြစ်၊
 • သင့်တွင် AOW အသက်ရှိသည်။ အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားအား နိုင်ငံ့ပင်စင်အသက်မှ 4 နှစ်အတွင်း ယာယီစာချုပ် ခြောက်ခု ပေးနိုင်သည်။

သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်ခန့်ထားမှု စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည်။

သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ စာချုပ်သည် သဘောတူထားသည့် ကာလ၏အဆုံးတွင် သို့မဟုတ် ပရောဂျက်တစ်ခု ပြီးမြောက်ပြီးနောက်တွင် ကုန်ဆုံးသည်။ ယာယီ အလုပ်ခန့်ထားမှု စာချုပ်သည် ၆ လ သို့မဟုတ် ထို့ထက် ပိုကြာပါသလား။ သို့ဆိုလျှင် သင်သည် အလုပ်သဘောတူစာချုပ်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိုခြင်း ရှိ၊ မရှိ စာဖြင့် အသိပေးအကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ သို့ဆိုလျှင် မည်သည့်အခြေအနေများအောက်တွင် ရှိမည်နည်း။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် ယာယီအလုပ်ခန့်ထားမှု စာချုပ်ကို သက်တမ်းတိုးခြင်းမပြုပါက၊ အလုပ်စာချုပ်မချုပ်ခင် တစ်လထက် နောက်မကျဘဲ အကြောင်းကြားပေးရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ပျက်ကွက်ပါက တစ်လလစာ လျော်ကြေးပေးရမည်။ သို့မဟုတ် သတိပေးချက် အလွန်နောက်ကျပါက၊ လိုလားသော ပမာဏဖြစ်သည်။ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အသိပေးချက်ပေးကြောင်း သက်သေပြရန်မှာ အလုပ်ရှင်အပေါ် မူတည်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မှတ်ပုံတင်ထားသောမေးလ်ဖြင့် အကြောင်းကြားစာကို ပေးပို့ပြီး ခြေရာခံခြင်းနှင့် ခြေရာခံဖြတ်ပိုင်းကို သိမ်းဆည်းထားရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် လက်ခံရရှိခြင်းနှင့် ဖတ်ရှုခြင်း အတည်ပြုချက်ပါရှိသော အီးမေးလ်ကိုလည်း မကြာခဏ အသုံးပြုပါသည်။

ကောက်ချက်

ရှေ့နေတစ်ဦးမှ ရေးဆွဲထားသော လိုအပ်သော စာချုပ်များ (ပုံသေ သက်တမ်းနှင့် အဖွင့်အလုပ်ခန့် စာချုပ်များ ကဲ့သို့သော) အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား နှစ်ဦးစလုံးအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အလုပ်ရှင်အတွက်၊ တစ်ခုတည်းသော မူကြမ်းတစ်ခုသည် အနာဂတ်အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ စာချုပ်များအားလုံးအတွက် သူအသုံးပြုနိုင်သည့် ပုံစံတစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ မတော်တဆ ကြားဖြတ်ကာလတွင် ပြဿနာများ (ဥပမာ- ထုတ်ပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ချုပ်နှောင်ထားသည့် ကွင်းဆက်နှင့် ပတ်၀န်းကျင် ပြဿနာများ) ပေါ်ပေါက်ပါက ရှေ့နေတစ်ဦးနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ ရှေ့နေကောင်းတစ်ဦးသည် နောက်ထပ်ပြဿနာများကို တားဆီးနိုင်ပြီး ပေါ်ပေါက်နေပြီဖြစ်သော ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။

ယာယီစာချုပ်များအကြောင်း မေးစရာရှိပါသလား သို့မဟုတ် စာချုပ်တစ်ခုရေးဆွဲလိုပါသလား။ သို့ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည် အထူးပြုသည်။ အလုပ်အကိုင်ဥပဒေ ပြီးတော့ မင်းကို ကူညီဖို့ ပျော်ရွှင်လိမ့်မယ်။

 

Privacy settings တွေကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်သင်၏အတွေ့အကြုံများကိုမြှင့်တင်ရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည် သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဘရောင်ဇာမှတစ်ဆင့်အသုံးပြုပါကသင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာဆက်တင်များမှကွတ်ကီးများကိုကန့်သတ်၊ ပိတ်ဆို့နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ခြေရာခံသည့်နည်းပညာများသုံးနိုင်သောတတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှအကြောင်းအရာနှင့် script များကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောတတိယပါတီ embeds ကိုခွင့်ပြုအောက်တွင်သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကွတ်ကီးများ၊ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောဒေတာများနှင့်၎င်းတို့မည်သို့စီမံသည်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်အပြည့်အစုံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ
Law & More B.V.