အီးမေးလ်လိပ်စာများနှင့် GDPR ၏နယ်ပယ်

အီးမေးလ်လိပ်စာများနှင့် GDPR ၏နယ်ပယ်

အထွေထွေဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေ

အဆိုပါ 25 တွင်th မေလ၏အထွေထွေဒေတာကာကွယ်ရေးစည်းမျဉ်း (GDPR) သည်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။ GDPR ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ခြင်းသည် ပို၍ အရေးကြီးလာသည်။ ဒေတာကာကွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီများသည်ပိုမိုတင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ သို့သော် GDPR ၏အရစ်ကျရလဒ်အဖြစ်မေးခွန်းများပေါ်ပေါက်လာသည်။ ကုမ္ပဏီများအတွက်မည်သည့်အချက်အလက်များသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူပြီး GDPR ၏အောက်တွင်ကျရောက်သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပေ။ ဤသည်မှာအီးမေးလ်လိပ်စာများဖြစ်သည် - အီးမေးလ်လိပ်စာကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အဖြစ်မှတ်ယူထားသလား။ အီးမေးလ်လိပ်စာကိုသုံးသောကုမ္ပဏီများသည် GDPR နှင့်သက်ဆိုင်ပါသလား။ ဤမေးခွန်းများကိုဤဆောင်းပါးတွင်ဖြေဆိုပါလိမ့်မည်။

ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို

အီးမေးလ်လိပ်စာကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်မဟုတ်မေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အသုံးအနှုန်းကိုသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤဝေါဟာရကို GDPR တွင်ရှင်းလင်းထားသည်။ ပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မ GDPR ကို အခြေခံ၍ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်ဆိုသည်မှာဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ထားသောသို့မဟုတ်ဖော်ပြနိုင်သောသဘာဝပုဂ္ဂိုလ်နှင့်သက်ဆိုင်သောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုဆိုလိုသည်။ မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်သောသဘာ ၀ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသည်မှာတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေအထူးသဖြင့်အမည်၊ ဖော်ထုတ်နံပါတ်၊ တည်နေရာအချက်အလက်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းအမှတ်အသားစသည်တို့ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဆိုသည်မှာလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ထို့ကြောင့်ကွယ်လွန်သူများသို့မဟုတ်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အဖြစ်မသတ်မှတ်ပါ။

အီးမေးလိပ်စာ

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုလျှင်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အဖြစ်သတ်မှတ်လျှင်၎င်းကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ ဒတ်ခ်ျအမှုများတွင်အီးမေးလ်လိပ်စာများသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုပြသခဲ့သည်။ သို့သော်ယင်းသည်အမြဲတမ်းမဟုတ်ပါ။ အီးမေးလ်လိပ်စာပေါ် မူတည်၍ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အားဖော်ထုတ်သတ်မှတ်နိုင်မှုရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်သည်။ လူတွေကသူတို့ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုဘယ်လိုပုံစံပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအီးမေးလ်လိပ်စာကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အဖြစ်ရှုမြင်နိုင်၊ မနိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။ လူအတော်များများသည် ၄ ​​င်းတို့၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်တည်ဆောက်ထားကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုအောက်ပါပုံစံဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် - firstname.lastname@gmail.com ဤအီးမေးလ်လိပ်စာသည်လိပ်စာအသုံးပြုသောဇာတိပုဂ္ဂိုလ်၏ပထမနှင့်နောက်ဆုံးအမည်ကိုဖော်ပြသည်။ ဒါကြောင့်ဒီလူကိုဒီအီးမေးလ်လိပ်စာကိုအခြေခံပြီးဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုသောအီးမေးလ်လိပ်စာများတွင်လည်းကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ ဤသည်မှာအီးမေးလ်လိပ်စာကိုအောက်ပါပုံစံဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည် - initials.lastname@nameofcompany.com ဤအီးမေးလိပ်စာမှအီးမေးလ်လိပ်စာကိုသုံးသောသူ၏အတိုကောက်၊ သူ၏နောက်ဆုံးအမည်နှင့်ဤသူအလုပ်လုပ်သည့်နေရာဖြစ်သည်ကိုထုတ်ယူနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤအီးမေးလိပ်စာကိုအသုံးပြုသူသည်အီးမေးလ်လိပ်စာပေါ်တွင်အခြေခံသည်။

မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမှမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်နိုင်သည့်အခါအီးမေးလ်လိပ်စာကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အဖြစ်မသတ်မှတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်အောက်ပါအီးမေးလ်လိပ်စာကိုသုံးသောအခါ puppy12@hotmail.com ။ ဒီအီးမေးလ်လိပ်စာတွင်လူတစ် ဦး ဖော်ထုတ်နိုင်သည့်မည်သည့်အချက်အလက်မှမပါပါ။ info@nameofcompany.com ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများကအသုံးပြုသောအထွေထွေအီးမေးလ်လိပ်စာများကိုလည်းကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အဖြစ်မသတ်မှတ်ထားပါ။ ဤအီးမေးလ်လိပ်စာတွင်မည်သူမည်ဝါ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်မပါဝင်ပါ။ ထို့အပြင်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုလူတစ် ဦး မှမဟုတ်ဘဲတရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အဖြစ်မယူမှတ်ပါ။ အီးမေးလ်လိပ်စာများသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များဖြစ်နိုင်သည်ဟုဒတ်ခ်ျအမှုများမှဥပဒေအရကောက်ချက်ချနိုင်သည်၊ သို့သော်ယင်းသည်အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ပါ; ၎င်းသည်အီးမေးလ်လိပ်စာ၏ဖွဲ့စည်းပုံပေါ်မူတည်သည်။

လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုသူတို့အသုံးပြုသောအီးမေးလ်လိပ်စာဖြင့်ဖော်ထုတ်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိပါသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အဖြစ်အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုအဆင့်သတ်မှတ်ရန်အတွက်ကုမ္ပဏီသည်အသုံးပြုသူများကိုဖော်ထုတ်ရန်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုအမှန်တကယ်အသုံးပြုသည်ဆိုသည့်အချက်ကအရေးမကြီးပါ။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖော်ထုတ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုအသုံးမပြုလျှင်ပင်၊ လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သောအီးမေးလ်လိပ်စာများကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အဖြစ်မှတ်ယူဆဲဖြစ်သည်။ လူတစ် ဦး နှင့်ဒေတာအကြားနည်းပညာသို့မဟုတ်တိုက်ဆိုင်သည့်ဆက်သွယ်မှုတိုင်းသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အဖြစ်သတ်မှတ်ရန်အတွက်မလုံလောက်ပါ။ သုံးစွဲသူများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန်အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်၊ ဥပမာလိမ်လည်မှုကိုဖော်ထုတ်ရန်အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်ရှိမရှိအရေးမကြီးပါ။ ဥပဒေအရပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်အခါလူတစ် ဦး ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။

အထူးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ

အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုများသောအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်အဖြစ်သတ်မှတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အထူးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်မဟုတ်ပါ။ အထူးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ဆိုသည်မှာလူမျိုးရေး၊ လူမျိုးရေး၊ နိုင်ငံရေးအမြင်များ၊ ဘာသာရေးသို့မဟုတ်အတွေးအမြင်ဆိုင်ရာယုံကြည်မှုများသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်မျိုးရိုးဗီဇသို့မဟုတ်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆောင်းပါး ၉ GDPR မှရရှိသည်။ ထို့အပြင်အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုတွင်ဥပမာအားဖြင့်အိမ်လိပ်စာထက်လူသိရှင်ကြားအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုသူ၏နေအိမ်လိပ်စာထက်သိရန်ပိုမိုခက်ခဲသည်။ ၎င်းသည်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုအသုံးပြုသူအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ထို့အပြင်လျှို့ဝှက်ထားသင့်သောအီးမေးလ်လိပ်စာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းသည်လျှို့ဝှက်ထားသင့်သောအိမ်လိပ်စာကိုရှာဖွေခြင်းထက်ဆိုးဝါးသောအကျိုးဆက်များရှိသည်။ အီးမေးလ်လိပ်စာကိုအိမ်လိပ်စာထက်ပြောင်းလဲရန်ပိုလွယ်သည်။ အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်အဆက်အသွယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်၊ အိမ်လိပ်စာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆက်အသွယ်သို့ ဦး တည်နိုင်သည်။

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း

အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုလူအများစု၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။ သို့သော် GDPR သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစီမံသောကုမ္ပဏီများနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစီမံဆောင်ရွက်ခြင်းသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ဆောင်မှုတိုင်းတွင်ရှိသည်။ ၎င်းကို GDPR တွင်ထပ်မံအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ ပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မ ၂ အရ GDPR အရ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုသည်မှာအလိုအလျောက်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ စုစည်းခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းတို့မှာဥပမာများဖြစ်သည်။ အီးမေးလ်လိပ်စာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီများသည်အထက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်သောအခါ၎င်းတို့သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်နေကြသည်။ ထိုကိစ္စတွင်သူတို့သည် GDPR ကိုလက်အောက်ခံကြသည်။

ကောက်ချက်

အီးမေးလ်လိပ်စာတိုင်းကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး နှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည့်အခါအီးမေးလ်လိပ်စာများကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ အီးမေးလ်လိပ်စာအမြောက်အများကိုအီးမေးလ်လိပ်စာအသုံးပြုသူကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သောနည်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းသည်အီးမေးလ်လိပ်စာတွင်လူတစ် ဦး ၏အမည်သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းခွင်ပါ ၀ င်သည့်အခါတွင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာများစွာကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အဖြစ်သတ်မှတ်လိမ့်မည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဟုယူမှတ်သောအီးမေးလ်လိပ်စာများနှင့်မဟုတ်သည့်အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ခွဲခြားရန်ခက်ခဲသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်အီးမေးလိပ်စာ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပေါ်မူတည်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစီမံသောကုမ္ပဏီများသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များဟုမှတ်ယူထားသောအီးမေးလ်လိပ်စာများကိုတွေ့လိမ့်မည်ဟုပြောခြင်းသည်လုံခြုံမှုရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာဤကုမ္ပဏီများသည် GDPR ကိုလက်အောက်ခံပြီး GDPR နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသော privacy policy ကိုကျင့်သုံးသင့်သည်။

[1] ECLI: NL: GHAMS: 2002: AE5514

[2] Kamerstukken II 1979/80, 25 892, 3 (MvT) ။

[3] ECLI: NL: GHAMS: 2002: AE5514

Privacy settings တွေကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်သင်၏အတွေ့အကြုံများကိုမြှင့်တင်ရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည် သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဘရောင်ဇာမှတစ်ဆင့်အသုံးပြုပါကသင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာဆက်တင်များမှကွတ်ကီးများကိုကန့်သတ်၊ ပိတ်ဆို့နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ခြေရာခံသည့်နည်းပညာများသုံးနိုင်သောတတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှအကြောင်းအရာနှင့် script များကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောတတိယပါတီ embeds ကိုခွင့်ပြုအောက်တွင်သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကွတ်ကီးများ၊ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောဒေတာများနှင့်၎င်းတို့မည်သို့စီမံသည်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်အပြည့်အစုံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ
Law & More B.V.