လုပ်ငန်းကုန်သည်ကြီးများအသင်းရှိစုံစမ်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း

လုပ်ငန်းကုန်သည်ကြီးများအသင်းရှိစုံစမ်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း

သင်၏ကုမ္ပဏီအတွင်း၌ဖြေရှင်း။ မရနိုင်သောအငြင်းပွားမှုများပေါ်ပေါက်ပါကလုပ်ငန်းကုန်သည်ကြီးများအသင်းမတိုင်မီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်၎င်းတို့ကိုဖြေရှင်းရန်သင့်တော်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုသို့သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုစစ်တမ်းကောက်ယူသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဟုခေါ်သည်။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်လုပ်ငန်းခွင်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကိုမူဝါဒနှင့်ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တောင်းဆိုသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်၎င်းမှသင်ဘာမျှော်လင့်နိုင်သည်ကိုအတိုချုပ်ဆွေးနွေးပါမည်။

စစ်တမ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်လက်ခံ

စစ်တမ်းကောက်ယူမှုတောင်းဆိုမှုကိုလူတိုင်းကတင်သွင်းခွင့်မရှိပါ။ လျှောက်ထားသူ၏စိတ်ဝင်စားမှုသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုရယူရန်နှင့်စီးပွားရေးကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ကြားဝင်စွက်ဖက်မှုကိုတရားမျှတစေရန်လုံလောက်ရမည်။ ထို့ကြောင့်သက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူများကိုဥပဒေတွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။

 • NV ၏ရှယ်ယာရှင်များနှင့်လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူများ. နှင့် BV NV နှင့် BV တို့၏အရင်းအနှီးအများဆုံးယူရို ၂၂.၅ သန်းသို့မဟုတ်ထိုထက်မကကိုဥပဒေကခွဲခြားထားသည်။ ယခင်ဖြစ်ရပ်တွင်အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့်လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူများသည်ထုတ်ပေးသောအရင်းအနှီး၏ ၁၀% ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ အမြင့်ဆုံးထုတ်ပေးထားသည့်အရင်းအနှီးရှိသော NV's နှင့် BV တို့၏ဖြစ်ရပ်တွင်ထုတ်ပေးသောအရင်းအနှီး၏ ၁% ၏အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်သည်သက်ဆိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ရှယ်ယာများနှင့်အစုရှယ်ယာများအတွက်အပ်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများကိုပုံမှန်စျေးကွက်သို့ ၀ င်လျှင်ယူရိုသန်း ၂၀ အနိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးဖြစ်သည်။ အသင်းအဖွဲ့၏ဆောင်းပါးများတွင်အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်လည်းသတ်မှတ်နိုင်သည်။
 • အဆိုပါ တရားဝင်အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့သို့မဟုတ်ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့မှသော်လည်းကောင်း၊ ယုံမှတ်လွှဲအပ်ခံရသူ တရားဝင် entity ၏ဒေဝါလီခံပါ။
 • အသင်းအပင်း ၀ င်များ၊ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်အဖွဲ့ဝင်အနည်းဆုံး ၁၀% သို့မဟုတ်အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင်မဲပေးခွင့်ရှိသူများကိုကိုယ်စားပြုပါက။ ၎င်းသည်အများဆုံးလူ ၃၀၀ ဦး ၏ဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။
 • အလုပ်သမားများ၏အသင်းအဖွဲ့များအကယ်၍ အသင်းအဖွဲ့ ၀ င်များသည်လုပ်ငန်း၌ပါ ၀ င်ပြီးအသင်းအနေဖြင့်အနည်းဆုံး ၂ နှစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်နိုင်လျှင်။
 • အခြားစာချုပ်သို့မဟုတ်ပြဌာန်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်များ။ ဥပမာအားဖြင့်, အလုပ်ကောင်စီ။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်အခွင့်အရေးရှိသူသည်ကုမ္ပဏီ၏အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီ၏မူဝါဒနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပထမဆုံးကန့်ကွက်ပြောဆိုရန်အရေးကြီးသည်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုမပြုလုပ်ပါကလုပ်ငန်းဌာနသည်စုံစမ်းရေးအတွက်တောင်းဆိုမှုကိုစဉ်းစားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကုမ္ပဏီအတွင်းပါဝင်သူများသည်ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမစတင်မီကန့်ကွက်မှုများကိုတုန့်ပြန်ရန်အခွင့်အရေးရှိရမည်။

လုပ်ထုံးလုပ်နည်း: နှစ်ခုအဆင့်ဆင့်

ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်အသနားခံလွှာတင်သွင်းခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်နေသောသူများ (ဥပမာရှယ်ယာရှင်များနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့) ကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ရန်အခွင့်အလမ်းနှင့်စတင်သည်။ အကယ်၍ တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်များပြည့်စုံပါက“ မှန်ကန်သောမူဝါဒအားသံသယဝင်ရန်သင့်လျော်သောအကြောင်းပြချက်များရှိသည်” ဆိုပါကစီးပွားရေးကုန်သည်ကြီးများအသင်းကအသနားခံလွှာကိုလက်ခံလိမ့်မည်။ ထိုနောက်မှစုံစမ်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဆင့်နှစ်ခုစတင်ပါလိမ့်မည်။ ပထမအဆင့်အနေဖြင့်ကုမ္ပဏီအတွင်းရှိမူဝါဒများနှင့်ဖြစ်ရပ်များကိုဆန်းစစ်ထားသည်။ ဤစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအားလုပ်ငန်းဌာနခွဲမှခန့်အပ်ထားသူတစ် ဦး သို့မဟုတ်တစ် ဦး ထက်ပိုသောသူကပြုလုပ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၊ ယင်း၏စီမံခန့်ခွဲရေးဘုတ်အဖွဲ့ ၀ င်များ၊ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ၀ င်များ (ယခင် ၀ န်ထမ်းများ) သည်အုပ်ချုပ်ရေးတစ်ခုလုံးကိုလက်တွဲပြီးပေးအပ်ရမည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုကုမ္ပဏီ (ကုမ္မဏီကသူတို့မခံနိုင်လျှင်လျှောက်ထားသူ) မှသာကျခံရမည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ရလဒ်ပေါ် မူတည်၍ ဤကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှောက်ထားသူသို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲရေးဘုတ်အဖွဲ့မှပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏အစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ လုပ်ငန်းဌာနခွဲသည်စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုရှိကြောင်းဒုတိယအဆင့်တွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ ထိုကိစ္စတွင်လုပ်ငန်းဌာနခွဲသည်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတာရှည်ခံနိုင်သည်။

(ယာယီ) ပြဌာန်းချက်

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွင်းနှင့် (လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏ပထမအဆင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဆင့်မစတင်မီအထိ) လုပ်ငန်းကုန်သည်ကြီးများအသင်းသည်မေးမြန်းခံရခွင့်ရှိသူ၏တောင်းဆိုချက်အရယာယီပြprovisions္ဌာန်းချက်များကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ စီးပွားရေးဆိုင်ရာကုန်သည်ကြီးများအသင်းသည်လွတ်လပ်ခွင့်များစွာရှိပြီးဥပဒေပြဌာန်းချက်၏အခြေအနေသို့မဟုတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏အကျိုးစီးပွားများနှင့်သက်ဆိုင်နေသမျှကာလပတ်လုံးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုကိုထူထောင်ပါကလုပ်ငန်းကုန်သည်ကြီးများအသင်းသည်ပြတ်သားသောအရေးယူမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားပြီးကန့်သတ်ထားသည်မှာ -

 • စီမံခန့်ခွဲမှုဒါရိုက်တာများ၊ ကြီးကြပ်ရေးဒါရိုက်တာများ၊ အထွေထွေအစည်းအဝေးသို့မဟုတ်ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့၏အခြားအဖွဲ့၏ဆုံးဖြတ်ချက်အားဆိုင်းငံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်း၊
 • စီမံခန့်ခွဲမှုသို့မဟုတ်ကြီးကြပ်ရေးဒါရိုက်တာတစ် ဦး သို့မဟုတ်တစ် ဦး ထက်ပိုသောအယူအဆကိုရပ်ဆိုင်းခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ပစ်ခြင်း၊
 • တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောစီမံခန့်ခွဲမှုသို့မဟုတ်ကြီးကြပ်ရေးဒါရိုက်တာများကိုယာယီခန့်အပ်ခြင်း၊
 • စီးပွားရေးကုန်သည်ကြီးများအသင်းကပြဌာန်းထားသည့်အသင်းအဖွဲ့၏ပြဌာန်းချက်များမှယာယီသွေဖည်ခြင်း၊
 • စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းဖြင့်ရှယ်ယာများကိုယာယီလွှဲပြောင်းခြင်း၊
 • တရားဝင်ပုဂ္ဂိုလ်၏ဖျက်သိမ်း။

ဆေးဝါး

အယူခံဝင်သည့်အယူခံဝင်မှုကိုသာစီးပွားရေးကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်အယူခံဝင်နိုင်သည်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်သည်တရားစွဲဆိုမှုတွင်လုပ်ငန်းဌာနမတိုင်မှီရောက်ရှိလာသောသူများနှင့်မပေါ်ပေါက်ပါကတရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ အမှုဖွင့်ရန်အချိန်ကာလမှာသုံးလဖြစ်သည်။ Cassation သည်ဆိုင်းငင်သက်ရောက်မှုမရှိပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်တရားရုံးချုပ်ကဆန့်ကျင်ဖက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချမချင်းလုပ်ငန်းဌာန၏အမိန့်သည်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Enterprise Section သည်ပြprovisions္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်တရားရုံးချုပ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်နောက်ကျသွားနိုင်သည်။ သို့ရာတွင်စီးပွားရေးဌာနခွဲမှချမှတ်ထားသောစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ ၀ င်များ၏တာ ၀ န်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကက်ဆက်သည်အသုံးဝင်နိုင်သည်။

သင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်အငြင်းပွားမှုများကိုကိုင်တွယ်နေပြီးစစ်တမ်းကောက်ယူမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုစတင်ရန်စဉ်းစားနေပါသလား။ The Law & More အဖွဲ့သည်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတများစွာရှိသည်။ သင်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေအနေနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေများကိုအကဲဖြတ်နိုင်သည်။ ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကို အခြေခံ၍ သင့်လျော်သောနောက်အဆင့်များကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးနိုင်သည်။ မည်သည့်တရားစွဲဆိုမှုမဆို (လုပ်ငန်းဌာနခွဲတွင်) သင့်အားအကြံဥာဏ်နှင့်အကူအညီများပေးအပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လည်း ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်။

Law & More