ပစ္စည်းမဟုတ်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်လျော်ကြေး ...

သေဆုံးမှုသို့မဟုတ်မတော်တဆမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပစ္စည်းမဟုတ်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအားမည်သည့်လျော်ကြေးပေးမှုအားဒတ်ခ်ျနိုင်ငံသားဥပဒေအရအကျုံးမ ၀ င်သေးပါ။ ဤရွေ့ကားပစ္စည်းမဟုတ်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများတွင်ဆွေမျိုးရင်းချာများ၏ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုပါ ၀ င်ပြီးအခြားပါတီတစ်ခုမှတာ ၀ န်ယူရမည့်ချစ်ရသူသေဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်မတော်တဆဖြစ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း။ ဤလျော်ကြေးပေးခြင်းသည်မျိုးရိုးဗီဇအရိပ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အနီးစပ်ဆုံးဆွေမျိုးတစ် ဦး ခံစားခဲ့ရသောအမှန်တကယ် ၀ မ်းနည်းခြင်းနှင့်လက်တွေ့မကျသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

၂၀၁၃ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်မှ စ၍ နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန Teeven မှဥပဒေပြုအဆိုပြုလွှာအသစ်အတွက်နိဒါန်းရှိသော်လည်း၎င်းကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၆ ရက်တွင်ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင်အတည်ပြုခဲ့သည်။ ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုဖြစ်စဉ်၌သူတို့ကိုကူညီပေးဖို့ဆွေမျိုးများ၏တရားဝင်အနေအထားကိုပြောင်းလဲရန်ယခုနှစ်ပေါင်းများစွာ။ သေခြင်းသို့မဟုတ်မတော်တဆဖြစ်ရပ်တစ်ခုတွင်ပစ္စည်းမဟုတ်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်လျော်ကြေးပေးခြင်းသည်ထိုအဖြစ်အပျက်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များကိုခံစားရသူများအတွက် ၀ မ်းနည်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်နစ်နာခြင်းများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။

မတော်တဆမှုများသို့မဟုတ်သေဆုံးမှုများ၌ပစ္စည်းမဟုတ်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်လျော်ကြေး

ဆိုလိုသည်မှာအလုပ်ရှင်၏ခံယူချက်ကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှုကြောင့်သင်္ဘောသားများ၏သေဆုံးမှုသို့မဟုတ်ရေရှည်မသန်စွမ်းမှုကြောင့်ဆွေမျိုးများကလျော်ကြေးပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သားကောင်များ၏ဆွေမျိုးများကိုအမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်။

  • မိတ်ဖက်
  • ကလေး
  • အဆိုပါမြေး
  • မိဘများ

မတော်တဆမှု (သို့) သေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်တွင်ပစ္စည်းမဟုတ်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်လျော်ကြေးပေးခြင်း၏အမှန်တကယ်ပမာဏသည်ဖြစ်ရပ်၏အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ယူရို ၁၂.၅၀၀ မှယူရို ၂၀၀၀၀ အထိရှိသည်။ မတော်တဆမှုများသို့မဟုတ်သေဆုံးမှုများ၌ပစ္စည်းမဟုတ်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်လျော်ကြေးပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဥပဒေသစ်သည်ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင်စတင်သက်ရောက်လိမ့်မည်။

Share