ကန်ထရိုက်ဥပဒေဆိုတာဘာလဲ

ကန်ထရိုက်စာချုပ်သည်စာချုပ်များနှင့်သဘောတူညီချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေဖြစ်သည်။ ကန်ထရိုက်စာချုပ်သည်သဘောတူညီချက်များကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။

Law & More B.V.