တရားဝင်စာချုပ်ကဘာလဲ

တရားဝင်စာချုပ်ဆိုသည်မှာပါတီနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောဥပဒေအရပြဌာန်းနိုင်သောသဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာနှုတ်သို့မဟုတ်ရေးသားထားသောဖြစ်နိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ပါတီတစ်ခုသည်အကျိုးအမြတ်အတွက်လဲလှယ်ရန်အခြားတစ်ခုအတွက်တစ်ခုခုလုပ်ရန်ကတိပေးသည်။ တရား ၀ င်စာချုပ်သည်ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သောရည်ရွယ်ချက်၊ အပြန်အလှန်သဘောတူညီမှု၊

Law & More B.V.