သတင်း

ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုပေးသူထံမှဒေဝါလီခံခြင်းမှကာကွယ်ခြင်းသည်ခရီးသွားသူအားပိုမိုကာကွယ်ပေးသည်

လူများစွာအတွက်မူ၎င်းသည်အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုပေးသူဒေဝါလီခံရခြင်းကြောင့်သင်တစ်နှစ်လုံးလုံးကြိုးစားပမ်းစားအားလပ်ရက်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, သင်သည်ဤဖြစ်ပျက်၏အခွင့်အလမ်းဥပဒေပြဌာန်းသစ်၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအားဖြင့်လျှော့ချခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁ ရက်တွင်စည်းကမ်းချက်အသစ်များစတင်လာခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ခရီးသွားများသည်၎င်းတို့၏ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုပေးသူဒေ ၀ ါလီခံရလျှင် ပို၍ အကာအကွယ်ပေးကြသည်။ ဤဥပဒေအသစ်များပြforce္ဌာန်းခြင်းမတိုင်မီကခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားသည့်စားသုံးသူများသာခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ဒေဝါလီခံခြင်းမှကာကွယ်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော်ယနေ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ခရီးသွားများသည်သူတို့၏ခရီးစဉ်ကိုမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး၊ ကွဲပြားခြားနားသောခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုခရီးတစ်ခုသို့ပေါင်းစပ်ကြသည်။ စည်းမျဉ်းအသစ်များသည်ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုပေးသူ (များ) ၏ဒေဝါလီခံရခြင်းမှမိမိတို့၏ခရီးကိုမိမိတို့ကိုယ်ကိုရေးဆွဲသောခရီးသွားများကိုကာကွယ်ပေးခြင်းဖြင့်ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမျှော်လင့်သည်။ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်စီးပွားရေးခရီးသွားများပင်လျှင်ဤကာကွယ်မှုအတိုင်းအတာအတွင်းကျသည်။ စည်းမျဉ်းအသစ်များသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင်သို့မဟုတ်ပြီးနောက်တွင်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်သောခရီးအားလုံးအတွက်အကျုံး ၀ င်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ - ဤကာကွယ်မှုသည်ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ဒေဝါလီခံရခြင်းနှင့်သာသက်ဆိုင်ပြီးနှောင့်နှေးခြင်းသို့မဟုတ်သပိတ်မှောက်ခြင်းများအတွက်အသုံးမပြုပါ။

ဆက်ဖတ်ရန်: https://www.acm.nl/nl/publicaties/reiziger-beter-beschermd-tegen-faillissement-reisaanbieder

Share