သတင်း

နီကိုတင်းမပါသောအီလက်ထရောနစ်စီးကရက်ကိုကြော်ငြာခြင်းအတွက်စည်းမျဉ်းအသစ်များ

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့အထိနယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်နီကိုတင်းမပါသောအီလက်ထရောနစ်စီးကရက်နှင့်ရေပိုက်များအတွက်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များရောထွေးရန်ကြော်ငြာခြင်းကိုတားမြစ်သည်။ စည်းမျဉ်းအသစ်များသည်လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ဒတ်ခ်ျအစိုးရသည်အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ကလေးများအားကာကွယ်ရန်မူဝါဒကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ အီလက်ထရောနစ်စီးကရက်ကိုပြိုင်ပွဲများတွင်ဆုအဖြစ်အနိုင်ရခွင့်လည်းမရှိတော့ပါ။ ဒတ်ခ်ျစားနပ်ရိက္ခာနှင့်စားသုံးသူကုန်ပစ္စည်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအာဏာပိုင်ကိုဤစည်းမျဉ်းသစ်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်လေ့လာရန်တာ ၀ န်ပေးအပ်ထားသည်။

Share