သတင်း

ဒါကြောင့်ဒတ်ခ်ျဝန်ကြီးမှတက်လျှင် ...

နယ်သာလန်လူမှုရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏ ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်သာသက်ဆိုင်ပါကတရားဝင်အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခရရှိသူမည်သူမဆိုသည်နောင်တွင်တူညီသောသတ်မှတ်ထားသည့်ပမာဏကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင်ဒတ်ခ်ျနိုင်ငံ၏အနည်းဆုံးတစ်နာရီလုပ်အားခသည်အလုပ်လုပ်ချိန်နှင့်အရေအတွက်ကိုမူတည်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီဥပဒေကြမ်းကိုဒီနေ့အင်တာနက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုအတွက်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကစိတ်ဝင်စားသူ (တစ် ဦး ချင်း၊ ကုမ္ပဏီများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ) သည်ဥပဒေကြမ်းအပေါ်သူ၏ထင်မြင်ချက်များကိုတင်ပြနိူင်သည်။

Share