မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့စာကဘာလဲ

မှတ်ပုံတင်ထားသောအက္ခရာဆိုသည်မှာစာစနစ်တွင်၎င်း၏အချိန်တစ်လျှောက်လုံးတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးခြေရာခံ။ စာပို့သူမှလက်မှတ်ရရန်လိုအပ်သည်။ အာမခံပေါ်လစီများနှင့်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများကဲ့သို့သောစာချုပ်အတော်များများသည်ဖော်ပြချက်သည်မှတ်ပုံတင်ထားသောစာပုံစံဖြင့်ဖြစ်ရမည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။ စာတစ်စောင်ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းအားဖြင့်ပေးပို့သူတွင်အသိပေးစာပေးပို့ကြောင်းတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုရရှိထားသည်။

Share