ရှေ့နေ (သို့) ရှေ့နေဆိုသည်မှာဥပဒေကိုကျင့်သုံးသူဖြစ်သည်။ ရှေ့နေတစ် ဦး အနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်သီးခြားသီးခြားပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်သို့မဟုတ်ဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ရန်ရှေ့နေများကိုငှားရမ်းသူများ၏အကျိုးစီးပွားကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်လက်တွေ့ကျသောဥပဒေရေးရာသီအိုရီများနှင့်ဗဟုသုတများကိုလက်တွေ့အသုံးချခြင်းပါ ၀ င်သည်။

Share