ဥပဒေအမျိုးမျိုးကဘာတွေလဲ

လေ့လာရန်နှင့်စဉ်းစားရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသောဥပဒေအမျိုးအစားများစွာရှိသော်လည်း၎င်းတို့အားအများပြည်သူဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်ပုဂ္ဂလိကဥပဒေများအားအခြေခံအမျိုးအစားနှစ်ခုအဖြစ်ခွဲခြားရန်လွယ်ကူသည်။ ပြည်သူ့ဥပဒေများဆိုသည်မှာရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာဥပဒေများပါ ၀ င်သောနိုင်ငံသားများ၏အပြုအမူများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာစုစည်းရန်နှင့်ထိန်းညှိရန်အစိုးရမှချမှတ်သောဥပဒေများဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂလိကဥပဒေများသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီအကြားစီးပွားရေးနှင့်ပုဂ္ဂလိကသဘောတူညီချက်များကိုထိန်းညှိနိုင်ရန်တည်ထောင်ထားသောဥပဒေများဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုဥပဒေသည်ကျယ်ပြန့်သောနိယာမသဘောဖြစ်သောကြောင့်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာဥပဒေ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေ၊

Share