ငွေညှစ်ခြင်းအဓိပ္ပါယ်

ငွေညှစ်ခြင်းဆိုသည်မှာတစ် ဦး တစ်ယောက် (သို့) အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှငွေသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုရရှိရန်အမှန်တကယ်သို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်နေသောအင်အား၊ အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်မှုအားမှားယွင်းစွာအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ငွေညှစ်ခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်သားကောင်၏လူသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိုဖြစ်စေ၊ သူတို့၏မိသားစုသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများကိုဖြစ်စေခြိမ်းခြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။

Law & More B.V.