ကွာရှင်းမှုကလေးအတွက်အထောက်အပံ့

အကယ်၍ ကလေးများသည်ကွာရှင်းမှုတွင်ပါ ၀ င်ပါကကလေးသူငယ်ထောက်ပံ့မှုသည်ဘဏ္arrangementsာရေးအစီအစဉ်၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ပူးတွဲပြုစုခြင်းကိစ္စတွင်ကလေးများသည်မိဘနှစ် ဦး စလုံးနှင့်အတူတကွနေထိုင်ကြပြီးမိဘများသည်ကုန်ကျစရိတ်ကိုမျှဝေသုံးစွဲကြသည်။ ကလေးအထောက်အပံ့နှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်သဘောတူညီနိုင်သည်။ ဤသဘောတူညီချက်များကိုမိဘအုပ်ထိန်းမှုအစီအစဉ်တွင်ချမှတ်လိမ့်မည်။ သင်သည်ဤသဘောတူညီချက်အားတရားရုံးသို့တင်ပြလိမ့်မည်။ ကလေးထောက်ပံ့မှုကိုဆုံးဖြတ်သည့်အခါတရားသူကြီးသည်ကလေးများ၏လိုအပ်ချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်အထူးဇယားများကိုရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပြီးကွာရှင်းမှုမတိုင်မှီတွင်တရားသူကြီးက ၀ င်ငွေများကိုရရှိသည်။ ထို့အပြင်တရားသူကြီးကပေးရမည့်ငွေပမာဏကိုပေးဆပ်ရန်ပျက်ကွက်မည့်ပမာဏကိုတရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်သည်။ ဒါကငွေပေးချေနိုင်စွမ်းလို့ခေါ်တယ်။ ကလေးများကိုစောင့်ရှောက်ပေးသောသူ၏စွမ်းရည်ကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ တရားသူကြီးကသဘောတူညီချက်များကိုနောက်ဆုံး ထား၍ မှတ်တမ်းတင်သည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပမာဏကိုနှစ်စဉ်ချိန်ညှိသည်။

Law & More B.V.