ကွာရှင်းပြီးနောက်ကလေးထိန်း

ကလေးထိန်းခြင်းတွင်မိဘတစ် ဦး သည်သူသို့မဟုတ်သူမ၏အသေးစားကလေးကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်တာ ၀ န်နှင့်အခွင့်အရေးတို့ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်ကလေးငယ်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာ၊ လုံခြုံမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ပူးတွဲမိဘအခွင့်အာဏာကိုကျင့်သုံးသောမိဘများသည်ကွာရှင်းမှုအတွက်လျှောက်ထားရန်ဆုံးဖြတ်သည့်အခါမိဘများသည်မူအရအခွင့်အာဏာကိုအတူတကွဆက်လက်ကျင့်သုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။

ခြွင်းချက်များဖြစ်နိုင်သည်။ မိဘတစ် ဦး သည်အပြည့်အဝမိဘအာဏာကိုပိုင်ဆိုင်သည်ဟုတရားရုံးကဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ သို့သော်ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချရာတွင်ကလေး၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားသည်အဓိကဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မိဘများအကြားကလေးသည်ထောင်ချောက်သို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်သည့်အန္တရာယ် (သို့) ကာလတိုတွင်လုံလောက်သောတိုးတက်မှုမရှိနိုင်သည့်) အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေများရှိလျှင်သို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ရန်ချုပ်နှောင်မှုပြောင်းလဲခြင်းကိုအခြားလိုအပ်သောနေရာများတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ကလေး

Law & More B.V.