အချို့ပြည်နယ်များတွင်“ အိမ်ထောင်ဖက်ထိန်းသိမ်းခြင်း” ဟုလူသိများသောစရိတ်သည်ခင်ပွန်းသို့မဟုတ်ဇနီးအားပေးအပ်ခြင်းခံရနိုင်သည်။ Alimony ဆိုသည်မှာကွဲကွာခြင်းသို့မဟုတ်ကွာရှင်းခြင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုအတွင်းအိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်ယခင်အိမ်ထောင်ဖက်အားပေးအပ်သည့်တရားရုံးမှအမိန့်ပေးငွေကိုရည်ညွှန်းသည်။ နောက်ကွယ်မှာအကြောင်းပြချက်မှာ ၀ င်ငွေနည်းသောအိမ်ထောင်ဖက်အားငွေရေးကြေးရေးအရထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်အချို့ကိစ္စများတွင် ၀ င်ငွေလုံးဝမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကလေးများပါ ၀ င်သည့်အခါ၎င်းသည်သမိုင်းကြောင်းအရ ၀ င်ငွေရရှိသူဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးသည်ကလေးများကိုပြုစုပျိုးထောင်ရန်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအလုပ်ကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ခြင်းနှင့်ကွဲကွာခြင်းသို့မဟုတ်ကွာရှင်းခြင်းတို့ကြောင့်ငွေရေးကြေးရေးအရအားနည်းချက်ရှိနိုင်သည်။ ပြည်နယ်များစွာရှိဥပဒေများအရကွာရှင်းထားသောအိမ်ထောင်ဖက်သည်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့စဉ်ကကဲ့သို့တူညီသောဘ ၀ အရည်အသွေးကိုနေထိုင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုပြဌာန်းထားသည်။

Share