လုံးဝကွာရှင်းခြင်း

နှစ် ဦး စလုံးပြန်လည်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခွင့်အခါ (တရားဝင်ခွဲခြာအဖြစ်ခွဲခြားအဖြစ်) တစ် ဦး လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏နောက်ဆုံး, တရားဝင်အဆုံးသတ်ရေး။ လုံးဝကွဲလွဲမှုသည်အိမ်ထောင်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးကန့်သတ်ချက်ရှိသောကွာရှင်းမှုနှင့်မတူဘဲ၊

Law & More B.V.