အတည်မပြုနိုင်သောစာချုပ်ကဘာလဲ

အတည်မပြုနိုင်သောကန်ထရိုက်တစ်ခုသည်တရားရုံးမှပြဌာန်းထားသောစာဖြင့်ရေးသားထားသောနှုတ်ဖြင့်သဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။ တရားရုံးတစ်ခုကစာချုပ်ကိုပြenfor္ဌာန်းမပေးနိုင်သည့်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည်။ သဘောတူစာချုပ်တွင်ပါ ၀ င်သောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်အခြားပါတီတစ်ခုအားမမျှတစွာ အသုံးချ၍ သို့မဟုတ်သဘောတူညီချက်၏အထောက်အထားလုံလောက်မှုမရှိသောကြောင့်စာချုပ်များသည်၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကြောင့်အတည်မပြုနိုင်ပါ။

Share