မဟာဗျူဟာစီမံခန့်ခွဲမှုကဘာလဲ

မဟာဗျူဟာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုသည်မှာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်ရန်အရင်းအမြစ်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်သည်။ မဟာဗျူဟာစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်ရည်ရွယ်ချက်များချမှတ်ခြင်း၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောပတ်ဝန်းကျင်အားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတွင်းဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း၊

Law & More B.V.