ရှယ်ယာရှင်များသဘောတူညီချက်ကဘာလဲ

အစုရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး သည်အများပိုင်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကကော်ပိုရေးရှင်းတွင်အစုရှယ်ယာတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက် ပို၍ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သော (ကော်ပိုရေးရှင်းအပါအ ၀ င်) ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏သဘောတူညီချက်ဟုလည်းခေါ်သည့်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏သဘောတူညီချက်သည်ကုမ္ပဏီ၏ရှယ်ယာရှင်များအကြားအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီကိုမည်သို့လည်ပတ်သင့်သည်နှင့်ရှယ်ယာရှင်များ၏အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုဖော်ပြထားသည်။ သဘောတူညီချက်တွင်ကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏အခွင့်အရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်တို့ပါ ၀ င်သည်။

Law & More B.V.