အမည်ခံစာချုပ်ကဘာလဲ

အမည်ခံစာချုပ်တစ်ခုသည်ပါတီများအကြားထိုကဲ့သို့သောတရားဝင်စာချုပ်မရှိသည့်အခါတရားရုံးမှဖန်တီးသောကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ငွေပေးချေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ တရားရုံးများသည်ပါတီတစ်ခုအားမတရားသဖြင့်ကြွယ်ဝစေခြင်းမှကာကွယ်ရန်အမည်ခံစာချုပ်များကိုဖန်တီးသည်။

Law & More B.V.