ဂိမ်းဆိုတာဘာလဲ

Franchise သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး franchisor (ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မိခင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်) သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အားသူ၏ကိုယ်ပိုင်ဌာနခွဲဖွင့်လှစ်ရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။

Law & More B.V.