စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကဘာလဲ

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ကုမ္ပဏီအတွက်နောက်ထပ်စကားလုံးဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများ (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရောင်းချခြင်းဖြင့်ရရှိသောအမြတ်အစွန်းကိုရရှိရန်ရည်ရွယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုကဆောင်ရွက်သည်။

Law & More B.V.