စီးပွားဖြစ်ရှေ့နေဘာလုပ်သလဲ

စီးပွားဖြစ်ရှေ့နေတစ် ဦး ၏အခန်းကဏ္ commercial သည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာအရောင်းအ ၀ ယ်များ၏တရားဝင်မှုကိုသေချာစေရန်၊ ကော်ပိုရေးရှင်းများအားသူတို့၏တရားဝင်အခွင့်အရေးများနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုကော်ပိုရေးရှင်းအရာရှိများ၏တာ ၀ န်များအပါအဝင်အကြံပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သူတို့ဟာစာချုပ်ဥပဒေ၊ အခွန်ဥပဒေ၊ စာရင်းကိုင်၊ လုံခြုံရေးဥပဒေ၊ ဒေဝါလီခံခြင်း၊ ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်၊ လိုင်စင်၊ ဇုန်ခွဲခြားခြင်းဥပဒေများနှင့်သူတို့အလုပ်လုပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းများ၏စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေများနှင့် ပတ်သတ်၍ ဗဟုသုတရှိရမည်။

Law & More B.V.