ဒေဝါလီခံခြင်းအဓိပ္ပာယ်

ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်း၏အကြွေးများကိုမဆပ်နိုင်တော့သောအခြေအနေနှင့်တရားရုံးများမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုရပ်တန့်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်း။

Share