ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့

ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့

ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် (SB) သည်အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ကုမ္ပဏီ၏အထွေထွေရေးရာမူဝါဒများနှင့်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသည့်တာ ၀ န်ရှိသည့် BV နှင့် NV တို့၏အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည် (အပိုဒ် ၂: ၁၄၀/၂၅၀ အပိုဒ် ၂) ဒတ်ခ်ျမြို့ပြဥပဒေ ('DCC') ၏။ ဤဆောင်းပါး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဤကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့၏အထွေထွေရှင်းလင်းချက်ကိုပေးရန်ဖြစ်သည်။ ပထမအချက်မှာ SB သည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်နှင့်၎င်းကိုမည်သို့တပ်ဆင်သည်ကိုရှင်းပြသည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် SB ၏အဓိကတာ ၀ န်များကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်။ ထို့နောက် SB ၏တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ အဆင့်နှစ်ဆင့်ဘုတ်အဖွဲ့တွင် SB ၏တိုးချဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုဆွေးနွေးကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဤဆောင်းပါးသည်နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်အကျဉ်းချုပ်တစ်ခုဖြင့်နိဂုံးချုပ်ထားသည်။

ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့

အဆိုပါ optional ကို setting ကိုနှင့်၎င်း၏လိုအပ်ချက်များကို

အခြေခံအားဖြင့်ဆိုရလျှင် SB ကိုခန့်အပ်ခြင်းသည် NVs နှင့် BV များအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ဒါကတစ် ဦး ၏အမှု၌ကွဲပြားခြားနားသည် မဖြစ်မနေနှစ်ဆင့်ဘုတ်အဖွဲ့ကုမ္ပဏီ (အောက်တွင်လည်းရှု) ။ ၎င်းသည်ကဏ္ sector ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများစွာ (ဘဏ္banksာရေးကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃:၁၉ အရဘဏ်များနှင့်အာမခံသူများကဲ့သို့) တွင်လည်းလိုက်နာရမည့်တာဝန်တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်ဒါရိုက်တာများသည်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာအခြေခံရှိပါကခန့်အပ်နိုင်သည်။ သို့သော်လုပ်ငန်းကုန်သည်ကြီးများအသင်းသည်ကြီးကြပ်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးကိုအထူးနှင့်နောက်ဆုံးပြဌာန်းချက်အဖြစ်ခန့်အပ်နိုင်သည် အဆိုပါစုံစမ်းရေးကော်မရှင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထိုကဲ့သို့သောအခြေခံမလိုအပ်ပါသောအဘို့။ အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည် SB ၏ရွေးချယ်နိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါကထိုအဖွဲ့အစည်းကိုအသင်းအဖွဲ့ဆောင်းပါးများတွင်ထည့်သွင်းသင့်သည် (ကုမ္ပဏီ၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများကိုပြင်ဆင်ခြင်း) ။ ဥပမာအားဖြင့်အသင်းအဖွဲ့၏ဆောင်းပါးများတွင်အဖွဲ့ကိုတိုက်ရိုက်ဖွဲ့စည်းခြင်းသို့မဟုတ်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏အထွေထွေအစည်းအဝေး ('GMS') ကဲ့သို့သောကော်ပိုရေးရှင်းအဖွဲ့၏ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှီခိုခြင်းအားဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်အဖွဲ့အစည်းအားအချိန်သတ်မှတ်ချက် (ဥပမာ - ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးတစ်နှစ်) အပေါ်တွင်မှီခို။ နောက်ဆုံးဖြတ်ချက်မလိုအပ်ပါ။ ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်မတူဘဲဥပဒေရေးရာပုဂ္ဂိုလ်များအားကြီးကြပ်ရေးဒါရိုက်တာများအဖြစ်ခန့်အပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။

ကြီးကြပ်ရေးဒါရိုက်တာများနှင့် Non- အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာများ

SB သည် Two-Tier ဖွဲ့စည်းပုံရှိအပြင် Tier Board ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထိုကိစ္စတွင်ဘုတ်အဖွဲ့တွင်ဒါရိုက်တာနှစ်မျိုးပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့မှာအလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာများနှင့်အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာများဖြစ်သည်။ အလုပ်အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာများ၏တာ ၀ န်များသည် SB ရှိကြီးကြပ်ရေးဒါရိုက်တာများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤဆောင်းပါးသည်အလုပ်အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အမှုဆောင်များနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာများသည်တူညီသောအဖွဲ့၌ထိုင်ကြသောကြောင့်သတင်းအချက်အလက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့်အလုပ်အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာများ၏တာ ၀ န်ယူမှုအတွက်နိမ့်ကျသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသည်ဟုစောဒကတက်ကြသည်။ သို့ရာတွင်ထင်မြင်ချက်များသည်ဤအချက်အပေါ်ကွဲပြားပြီးထို့အပြင်၎င်းသည်ကိစ္စ၏အခြေအနေအပေါ်များစွာမူတည်သည်။ အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာများနှင့် SB (ဆောင်းပါး ၂: ၁၄၀/၂၅၀ အပိုဒ် ၁) ရှိရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။

ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏တာ ၀ န်များ

SB ၏ပြဌာန်းထားသောတာ ၀ န်များသည်စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ကုမ္ပဏီ၏အထွေထွေရေးရာကိစ္စရပ်များအတွက်ကြီးကြပ်ရေးနှင့်အကြံဥာဏ်များကိုတာဝန်ယူသည် (DCC ၏ဆောင်းပါး ၂: ၁၄၀/၂၅ အပိုဒ် ၂) ။ ထို့အပြင် SB သည်အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့၏အလုပ်ရှင်အနေနှင့်လည်းတာ ၀ န်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အနည်းဆုံးရွေးချယ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ခန့်အပ်ခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ထုတ်ပယ်ခြင်း၊ လုပ်ခခွဲဝေခြင်း၊ ။ သို့သော်စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့နှင့် SB တို့အကြားအဆင့်ဆင့်ဆက်နွယ်မှုမရှိပါ။ ၎င်းတို့သည်မတူညီသောကော်ပိုရေးရှင်းအဖွဲ့နှစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ခုစီသည်ကိုယ်ပိုင်တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များရှိသည်။ SB ၏အဓိကတာ ၀ န်များကိုအောက်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။

ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်

ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်က SB သည်စီမံခန့်ခွဲမှုပေါ်လစီနှင့်ဖြစ်ရပ်များ၏အထွေထွေလမ်းကြောင်းကိုစောင့်ကြည့်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ၎င်းတွင်ဥပမာအားဖြင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၏လည်ပတ်မှု၊ ကုမ္ပဏီ၏နည်းဗျူဟာ၊ ဘဏ္situationာရေးအခြေအနေနှင့်ဆက်စပ်သောအစီရင်ခံမှုများ၊ ကုမ္ပဏီ၏အန္တရာယ်များ၊ လိုက်နာမှုနှင့်လူမှုရေးမူဝါဒတို့ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်ပင်မကုမ္ပဏီအတွင်းရှိ SB ၏ကြီးကြပ်မှုသည်အုပ်စု၏မူဝါဒအပေါ်တွင်လည်းသက်ရောက်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ဖြစ်ရပ်မှန်ပြီးနောက်ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်သာမကစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နယ်နိမိတ်အတွင်းတွင်အကောင်အထည်ဖော်ရန် (ဥပမာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်မူဝါဒအစီအစဉ်များ) အကောင်အထည်ဖော်ရမည့် (ရေရှည်) မူဝါဒကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုစပ်လျဉ်း။ ကြီးကြပ်ရေးဒါရိုက်တာများအတွက်ကောလိပ်ကြီးကြပ်မှုလည်းရှိသည်။

အကြံပေးအခန်းကဏ္။

ထို့အပြင် SB ၏အကြံပေးလုပ်ငန်းသည်စီမံခန့်ခွဲမှုမူဝါဒ၏အထွေထွေလိုင်းများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည်စီမံခန့်ခွဲမှုမှချမှတ်သောဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းအတွက်အကြံဥာဏ်လိုအပ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ နောက်ဆုံးတွင်ကုမ္ပဏီ၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်စီမံခန့်ခွဲမှု၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, SB SB တောင်းခံခြင်းနှင့်မလိုလားသောအကြံဥာဏ်ပေးနိုင်သည်။ ဤအကြံပြုချက်ကိုလိုက်နာရန်မလိုအပ်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဘုတ်အဖွဲ့သည်ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ SB ၏အကြံဥာဏ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်အလေးချိန်ကို ထောက်၍ SB ၏အကြံဥာဏ်ကိုအလေးအနက်လိုက်နာသင့်သည်။

SB ၏တာ ၀ န်များတွင်ကိုယ်စားပြုခွင့်အာဏာမပါ ၀ င်ပါ။ နိယာမအားဖြင့် SB (သို့မဟုတ်) SB အဖွဲ့ဝင်များသည် BV သို့မဟုတ် NV ကိုကိုယ်စားပြုရန်အခွင့်အာဏာမရှိပါ (ပြဌာန်းချက်အနည်းငယ်မှ လွဲ၍) ။ ထို့ကြောင့်ဥပဒေမှပြfollows္ဌာန်းထားခြင်းမရှိပါက၎င်းကိုအသင်းအဖွဲ့ ၀ င်များ၏ဆောင်းပါးများတွင်မထည့်သွင်းနိုင်ပါ။

ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

ထို့အပြင် SB သည်ပြဌာန်းထားသောဥပဒေသို့မဟုတ်အသင်းအဖွဲ့စည်းမျဉ်းများမှလိုက်နာသောအခွင့်အာဏာများစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် SB ၏အရေးကြီးသောပြဌာန်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများဖြစ်သည်။

  • အသင်းအဖွဲ့စည်းမျဉ်းများ (အပိုဒ် ၂၊ ၁၄၇/၂၅၇ DCC) တွင်ပြotherwise္ဌာန်းထားခြင်းမရှိပါကဒါရိုက်တာများ၏ယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်း - ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်ကိုယ်စားပြုခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းကဲ့သို့သောဒါရိုက်တာအားသူ၏တာ ၀ န်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှယာယီရပ်ဆိုင်းထားခြင်း။
  • စီမံခန့်ခွဲရေးဘုတ်အဖွဲ့ ၀ င်များ၏ပconflictိပက္ခဖြစ်နေသောအကျိုးစီးပွားများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်း (ပုဒ်မ ၂ း ၁၂၉/၂၃၉၊
  • ပေါင်းစည်းခြင်း (သို့) ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခြင်းအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအဆိုပြုချက်ကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း (ဆောင်းပါး ၂: ၃၂/၃၄၄ အခွဲ ၄ DCC) ။
  • နှစ်စဉ်ငွေစာရင်းအတည်ပြုခြင်း (ဆောင်းပါး ၂: ၁၀၁/၂၁၀၊ ပုဒ်မ ၁ DCC) ။
  • စာရင်းပြုစုထားသောကုမ္ပဏီ၏ဖြစ်ရပ်တွင်ကုမ္ပဏီ၏ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှုပုံစံကိုလိုက်နာခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ထုတ်ဖော်ခြင်း။

အဆိုပါပြဌာန်းနှစ်ဆင့်ကုမ္ပဏီအတွက်ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့

အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းပြဌာန်းထားသောနှစ်ဆင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် SB တစ်ခုတည်ထောင်ရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်ဤဘုတ်အဖွဲ့သည်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏အထွေထွေအစည်းအဝေး၏အခွင့်အာဏာဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်အပိုပြဌာန်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်များရှိသည်။ နှစ်လွှာဘုတ်အဖွဲ့စနစ်အောက်တွင် SB သည်အရေးကြီးသောစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအတည်ပြုရန်အာဏာရှိသည်။ ထို့အပြင်အပြည့်အဝနှစ်ဆင့်ဘုတ်အဖွဲ့စနစ်အောက်တွင် SB သည်စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့ ၀ င်များကိုခန့်အပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ပယ်ခြင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည် (ဆောင်းပါး ၂ း ၁၆၂/၂၇၂ DCC)၊ ပုံမှန်သို့မဟုတ်ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်သောနှစ်ဆင့်ကုမ္ပဏီ၏အမှု၌၎င်းသည်အာဏာဖြစ်သည် (: 2/162 DCC ဆောင်းပါး 272) ၏ GMS ၏။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ပြဌာန်းထားသောအဆင့်နှစ်ဆင့်ကုမ္ပဏီတွင် SB ကိုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၏အထွေထွေအစည်းအဝေးကခန့်အပ်သည်။ သို့သော် SB သည်ခန့်အပ်ရန်ကြီးကြပ်ရေးဒါရိုက်တာများကိုခန့်အပ်ရန်ပြဌာန်းပိုင်ခွင့်ရှိသည် (ဆောင်းပါး ၂: ၁၅၈/၂၆၈ (၄) DCC) ။ GMS နှင့်အလုပ်ကောင်စီသည်ထောက်ခံချက်ပေးနိုင်သော်ငြားလည်း SB သည် SB ၏ SB ၏သုံးပုံတစ်ပုံအားသတ်မှတ်ထားသောချွင်းချက် မှလွဲ၍ SB သည်၎င်းနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ GMS သည်မဲအများစု၏ဆန္ဒမဲပေးခြင်းကိုငြင်းဆန်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်မြို့တော်၏သုံးပုံတစ်ပုံကိုကိုယ်စားပြုလျှင်။

ကောက်ချက်

ဒီဆောင်းပါးက SB အကြောင်းကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော်တိကျသောဥပဒေများမှသို့မဟုတ်အဆင့်နှစ်ဆင့်ဘုတ်အဖွဲ့စနစ်ကျင့်သုံးသောအခါတာ ၀ န် ၀ တ္တရားတစ်ခုမှမရှိပါက SB ကိုခန့်အပ်ခြင်းသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ သင်အဲဒီလိုလုပ်ချင်ပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်၎င်းသည်အသင်းအဖွဲ့ဆောင်းပါးများတွင်နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ပါဝင်နိုင်သည်။ SB အစား SBO အစား one-board board ဖွဲ့စည်းပုံကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ SB ၏အဓိကတာ ၀ န်များမှာကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်အကြံဥာဏ်များဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် SB ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု၏အလုပ်ရှင်အဖြစ်လည်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။ များစွာသောလုပ်ပိုင်ခွင့်များသည်ဥပဒေမှလာသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအရေးအကြီးဆုံးသောအသင်းအဖွဲ့၏ဆောင်းပါးများမှလိုက်နာနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်နှစ်ဆင့်ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခု၏အမှု၌, GMS မှ SB အား၎င်းနှင့်၎င်းတို့တွင်ပါ ၀ င်သောအရာများကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်များစွာပေးအပ်ထားကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။

ဤဆောင်းပါးကိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ (၎င်း၏တာ ၀ န်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ)၊ ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့၊ တဆင့်နှင့်နှစ်လွှာဘုတ်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းသို့မဟုတ်မဖြစ်မနေနှစ်ဆင့်ဘုတ်အဖွဲ့ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများအကြောင်းကိုဖတ်ပြီးနောက်တွင်သင်၌မေးခွန်းများရှိနေသေးသလား။ သင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် Law & More ဒီဘာသာရပ်အပေါ်, ဒါပေမယ့်လည်းများစွာသောအခြားသူများအပေါ်သင်၏မေးခွန်းများကိုအဘို့။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်များစွာသောအားဖြင့်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေတွင်အထူးပြုထားပြီးသင့်ကိုကူညီရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။

Law & More