အလုပ်သဘောတူစာချုပ်ပါ အခြေအနေများကို ရပ်စဲခြင်း။

အလုပ်သဘောတူစာချုပ်ပါ အခြေအနေများကို ရပ်စဲခြင်း။

အလုပ်သဘောတူစာချုပ်ကို ရပ်စဲရန် နည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုသည် ဖြေရှင်းနိုင်သော အခြေအနေသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် မည်သည့်အခြေအနေများအောက်တွင် အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်တွင် အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်အခြေအနေတွင် ပါဝင်နိုင်သနည်း၊ ထိုအခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက် အလုပ်စာချုပ်သည် မည်သည့်အချိန်တွင် ပြီးဆုံးမည်နည်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သော အခြေအနေဟူသည် အဘယ်နည်း။ 

အလုပ်စာချုပ်တစ်ခုရေးဆွဲသောအခါ၊ စာချုပ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်သည် ပါတီများနှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သဘောတူညီချက်တွင် ပါဝင်သည့် ပါတီများကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်တွင် ဖြေရှင်းနိုင်သောအခြေအနေရှိနိုင်ခြေရှိသည်။

အဆုံးအဖြတ်ပေးသောအခြေအနေဆိုသည်မှာ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု သို့မဟုတ် အခြေအနေတစ်ခုပါရှိသော စာချုပ်တွင် ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုပါဝင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ဤဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ သို့မဟုတ် အခြေအနေ ပေါ်ပေါက်လာသောအခါ၊ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ စာချုပ်သည် ဥပဒေအရ လည်ပတ်ခြင်းမှ ပြီးဆုံးပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အကြောင်းကြားစာ သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်းမလိုအပ်ဘဲ စာချုပ်သည် ပြီးဆုံးသွားခြင်းဖြစ်သည်။

Resolutive condition ကိုအသုံးပြုသောအခါတွင်၊ စိတ်မချရသော အခြေအနေက အသက်ဝင်တော့မယ်။ ထို့ကြောင့် အခြေအနေက အသက်ဝင်မည်ကို သေချာနေပြီဟု မလုံလောက်သေးသော်လည်း အကျိုးသက်ရောက်မည့်အချိန်ကိုသာ သတ်မှတ်နေဆဲဖြစ်သည်။

မည်သည့်အလုပ်ခန့်စာချုပ်တွင် အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်အခြေအနေတွင် ပါဝင်နိုင်သနည်း။

အဆုံးဖွင့်အလုပ်ခန့်စာချုပ်အတွက်၊ ဖြေရှင်းနိုင်သည့်အခြေအနေတစ်ခု ပါဝင်နိုင်သည်။ အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်သည် အကန့်အသတ်မရှိ ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ ပြေလည်မှုရလာမှသာလျှင် အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်သည် ဥပဒေနှင့်အညီ ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။

တူညီသောအဆိုပြုချက်သည် ပုံသေအလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ စာချုပ်တစ်ခုနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ စာချုပ်တွင် အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့် အခြေအနေကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ စာချုပ်သက်တမ်းအတွက် အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်သည် ပုံမှန်စာချုပ်တစ်ခုကဲ့သို့ တည်ရှိနေပါသည်။ ပြေလည်မှုရလာမှသာလျှင် အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်သည် ဥပဒေနှင့်အညီ ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။

ဖြေရှင်းနိုင်သော အခြေအနေ ဥပမာများ

ဖြေရှင်းနိုင်သော အခြေအနေတစ်ခု၏ ဥပမာတစ်ခုသည် ဒီပလိုမာတစ်ခုရရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အလုပ်ရှင်တစ်ဦးသည် တိကျသောဒီပလိုမာတစ်ခုနှင့်အတူ ဝန်ထမ်းများကို အလုပ်ခန့်ရန် တာဝန်ရှိနိုင်သည်။ ထိုအခြေအနေတွင်၊ အလုပ်စာချုပ်တွင် ဝန်ထမ်းသည် သတ်မှတ်ကာလတစ်ခုအတွင်း ဒီပလိုမာရရှိရမည်ဟူသော ပြတ်သားသည့်အခြေအနေတစ်ခုပါရှိသည်။ ထိုကာလအတွင်း ဒီပလိုမာဘွဲ့ကို မရရှိခဲ့ပါက အလုပ်ခန့်ထားမှု စာချုပ်သည် ဥပဒေနှင့်အညီ ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။

နောက်ဥပမာတစ်ခုကတော့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် လက်ဝယ်ရှိတယ်။ တက္ကစီယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ၎င်း၏အလုပ်ခန့်ထားမှုတွင် အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်အခြေအနေတစ်ရပ်အဖြစ် ထည့်သွင်းထားလျှင် ယင်းသည် ဥပဒေအရ ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။

နောက်ဆုံးဥပမာတစ်ခုသည် VOG ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုပေးရန်တာဝန်ဖြစ်သည်။ အချို့သောရာထူးများတွင် (ဥပမာ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ သင်ကြားရေးလက်ထောက်များ၊ သူနာပြုများ) သည် ဥပဒေအရ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း လက်မှတ်လိုအပ်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းသည် သတ်မှတ်ထားသော ကာလတစ်ခုအတွင်း VOG ကို ထုတ်ပေးရန် တာဝန်ရှိသည့် အလုပ်စာချုပ်တွင် ၎င်းကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ဝန်ထမ်းက အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပျက်ကွက်သလား။ ထို့နောက် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ စာချုပ်သည် ဥပဒေဖြင့် ပြီးဆုံးသည်။

ဖြေရှင်းနိုင်သော အခြေအနေတစ်ခုအပါအဝင် လိုအပ်ချက်များကား အဘယ်နည်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အခြေအနေသည် အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင် အလုပ်စာချုပ်တွင်သာ ပါဝင်နိုင်သည်။

  • ပထမအချက်မှာ အခြေအနေမှန်ကို ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ သတ်မှတ်နိုင်ရမည်။ အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့် အခြေအနေ သက်ရောက်သောအခါ လူတိုင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရပါမည်။ အလုပ်ရှင်၏အမြင်အတွက် နေရာမရှိသင့်ပါ (ဥပမာ၊ အလုပ်သမားသည် ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ဥပဒေအရ အကျုံးဝင်သော အလုပ်စာချုပ်သည် အကျုံးဝင်သည်)။
  • ဒုတိယအနေဖြင့်၊ အဆိုပါအခြေအနေသည် ထုတ်ပယ်ခြင်းဥပဒေအရ ထုတ်ပယ်ခြင်းဆိုင်ရာ တားမြစ်ချက်များကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းမပြုရ (ဥပမာ- ကြိုတင်အခြေအနေများကို မဖတ်ရ- ကိုယ်ဝန် သို့မဟုတ် နာမကျန်းဖြစ်မှုတွင် ဥပဒေ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် အဆုံးသတ်သည်)။
  • တတိယအချက်က အခြေအနေက မသေချာမရေရာဖြစ်ရမယ်။ ထို့ကြောင့် အခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဟု ယူဆခြင်းမျိုး မဖြစ်သင့်ဘဲ ဖြစ်ပျက်ချိန်ကိုသာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိနိုင်ပေ။
  • နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ အလုပ်ရှင်က ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ အခြေအနေကို ချက်ချင်းတောင်းဆိုရမယ်။ ထို့ကြောင့် အသိပေးသည့်ကာလ အကျုံးဝင်မည်မဟုတ်ပါ။

ဖြေရှင်းနိုင်သောအခြေအနေ၏ ဆက်စပ်မေးခွန်းများ သို့မဟုတ် အထွေထွေမေးခွန်းများ သင့်တွင်ရှိပါသလား။ အလုပ်အကိုင်စာချုပ် အကြံဉာဏ်ရယူလိုပါသလား။ သို့ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်အကိုင်ရှေ့နေများသည် သင့်အား ဝမ်းမြောက်စွာ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။

Privacy settings တွေကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်သင်၏အတွေ့အကြုံများကိုမြှင့်တင်ရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည် သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဘရောင်ဇာမှတစ်ဆင့်အသုံးပြုပါကသင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာဆက်တင်များမှကွတ်ကီးများကိုကန့်သတ်၊ ပိတ်ဆို့နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ခြေရာခံသည့်နည်းပညာများသုံးနိုင်သောတတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှအကြောင်းအရာနှင့် script များကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောတတိယပါတီ embeds ကိုခွင့်ပြုအောက်တွင်သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကွတ်ကီးများ၊ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောဒေတာများနှင့်၎င်းတို့မည်သို့စီမံသည်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်အပြည့်အစုံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ
Law & More B.V.