မိဘအခွင့်အာဏာပုံရိပ်

မိဘအခွင့်အာဏာ

ကလေးတစ် ဦး မွေးဖွားလာသောအခါကလေး၏မိခင်သည်ကလေးအပေါ်တွင်မိဘ၏အခွင့်အာဏာကိုအလိုအလျောက်ရရှိသည်။ အမေကိုယ်တိုင်ထိုအချိန်ကအရွယ်မရောက်သေးသူများမှအပ အကယ်၍ အမေသည်လက်တွဲဖော်နှင့်လက်ထပ်ထားပါကသို့မဟုတ်ကလေးမွေးဖွားစဉ်ကမှတ်ပုံတင်ထားသောမိတ်ဖက်ပြုခဲ့ပါကကလေး၏ဖခင်သည်ကလေးအားမိဘ၏အခွင့်အာဏာအလိုအလျှောက်ရှိသည်။ အကယ်၍ ကလေးတစ် ဦး ၏မိခင်နှင့်ဖခင်တို့သည်အတူတကွသီးသန့်နေထိုင်ပါကပူးတွဲချုပ်နှောင်မှုသည်အလိုအလျောက်သက်ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အတူတကွနေထိုင်မှုကိစ္စတွင်ကလေး၏ဖခင်သည်သူဆန္ဒရှိပါကမြှို့နယ်ရှိကလေးကိုအသိအမှတ်ပြုရမည်။ ဤသည်လက်တွဲဖော်ကိုလည်းသူငယ်၏ချုပ်နှောင်ထားရှိသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ မိဘများအနေဖြင့်ပူးတွဲထိန်းသိမ်းထားရန်တောင်းဆိုမှုကိုပူးတွဲတင်ပြရမည်။

မိဘ၏အခွင့်အာဏာဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။

မိဘအခွင့်အာဏာဆိုသည်မှာမိဘများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ကလေးငယ်ဘဝ၏အရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ ကျောင်းရွေးချယ်မှုသို့မဟုတ်ကလေးတစ် ဦး သည်သူ / သူမ၏အဓိကနေထိုင်ခွင့်ရှိသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ခေါင်းတလားတည်းသောချုပ်နှောင်မှုနှင့်ပူးတွဲချုပ်နှောင်မှုရှိသည်။ တစ်ကိုယ်တည်းချုပ်နှောင်ထားခြင်းသည်ဆိုလိုသည်မှာထိန်းသိမ်းမှုသည်မိဘတစ် ဦး တည်းတွင်သာရှိသည်။

ပူးတွဲအခွင့်အာဏာကိုခေါင်းတစ်လုံးတည်းသောအာဏာပိုင်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသလား။

အခြေခံနိယာမမှာလက်ထပ်ထိမ်းမြားသည့်အချိန်တွင်တည်ရှိခဲ့သောပူးတွဲချုပ်နှောင်မှုသည်ကွာရှင်းပြီးနောက်ဆက်လက်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ကလေး၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ကွာရှင်းခြင်းသို့မဟုတ်ကွာရှင်းပြီးနောက်တရားစွဲဆိုခြင်းများတွင်မိဘတစ် ဦး သည်တစ် ဦး တည်းရှိသောချုပ်နှောင်မှုကိုတာဝန်ယူရန်တရားရုံးအားတောင်းဆိုနိုင်သည်။ ဤတောင်းဆိုမှုကိုအောက်ပါကိစ္စများတွင်သာခွင့်ပြုမည် -

  • မိဘများအကြားကလေးသည်ကျော့မိသွားခြင်းသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်နိုင်သောလက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသောစွန့်စားမှုများရှိပါက၎င်းသည်အနာဂတ်တွင်လုံလောက်သောတိုးတက်မှုရှိလိမ့်မည်ဟုမမျှော်လင့်ပါ။ သို့မဟုတ်;
  • ချုပ်နှောင်ထားမှုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းသည်ကလေး၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်မဟုတ်ပါ။

လက်တွေ့အတွေ့အကြုံကခေါင်းတလားအာဏာပိုင်များအားတောင်းဆိုမှုများကိုသာမာန်ကိစ္စများတွင်သာခွင့်ပြုကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုနှင့်ကိုက်ညီရမည်။ တစ်ကိုယ်တည်းချုပ်နှောင်ထားရန်လျှောက်လွှာကိုလက်ခံသောအခါ၊ အုပ်ထိန်းသူနှင့်အတူမိဘသည်ကလေး၏ဘဝတွင်အရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်သည့်အခါအခြားမိဘနှင့်တိုင်ပင်ရန်မလိုအပ်တော့ပါ။ ချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရသောမိဘသည်ကလေး၏ဘဝတွင်ပြောဆိုခွင့်မရှိတော့ပါ။

ကလေး၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွား

'ကလေး၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားများ' တွင်တိကျသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မရှိပါ။ ၎င်းသည်မိသားစုအခြေအနေတစ်ခုစီ၏အခြေအနေများအားဖြည့်ရန်လိုအပ်သောမရေရာသည့်အယူအဆဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်တရားသူကြီးသည်ထိုကဲ့သို့လျှောက်ထားခြင်း၏အခြေအနေအားလုံးကိုကြည့်ရှုရမည်။ သို့သော်လက်တွေ့တွင်သတ်မှတ်ထားသည့်အစမှတ်နှင့်သတ်မှတ်ချက်များစွာကိုအသုံးပြုသည်။ အရေးကြီးသောအစမှာကွာရှင်းပြီးနောက်ပူးတွဲအခွင့်အာဏာကိုထိန်းသိမ်းထားရန်ဖြစ်သည်။ မိဘများသည်ကလေးနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်များချနိုင်ရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာမိဘများအချင်းချင်းကောင်းစွာဆက်သွယ်နိုင်ရမည်။ သို့သော်ဆက်သွယ်မှုညံ့ဖျင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်မှုလုံးဝနီးပါးမရှိခြင်းသည်တစ် ဦး တည်းချုပ်နှောင်မှုကိုရရှိရန်မလုံလောက်ပါ။ မိဘများအကြားဆက်သွယ်မှုညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့်ကလေးများသည်မိဘများကြားတွင်ပိတ်မိသွားနိုင်ပြီးအချိန်တိုအတွင်းတိုးတက်လိမ့်မည်ဟုမမျှော်လင့်ပါကတရားရုံးသည်ပူးတွဲချုပ်နှောင်ခြင်းကိုအဆုံးသတ်လိမ့်မည်။

တရားစွဲဆိုမှုများပြုလုပ်ရာတွင်ကလေး၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်တရားသူကြီးသည်တစ်ခါတစ်ရံကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ၏အကြံဥာဏ်ကိုရယူနိုင်သည်။ ထို့နောက်သူသည်ဥပမာအားဖြင့်ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဘုတ်အဖွဲ့အားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်တစ် ဦး တည်းပူးတွဲချုပ်နှောင်မှုသည်ကလေး၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်ရှိမရှိအစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပေးရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။

အာဏာကိုတစ်ခုတည်းသောခေါင်းစဉ်မှပူးတွဲအာဏာသို့ပြောင်းလဲနိုင်ပါသလား။

တစ် ဦး တည်းခေါင်းထိန်းချုပ်နှောင်ထားမှုရှိပြီးမိဘနှစ် ဦး စလုံးသည်၎င်းကိုပူးတွဲချုပ်နှောင်ထားရန်ပြောင်းလဲလိုပါက၎င်းကိုတရားရုံးများမှစီစဉ်နိုင်သည်။ ဤပုံစံကိုစာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းဖြင့်ဖြစ်စေတောင်းဆိုနိုင်သည်။ ထိုကိစ္စ၌၊ ကလေးအားပူးတွဲချုပ်နှောင်ထားမှုရှိကြောင်းဖော်ပြရန်ချုပ်နှောင်ထားမှတ်ပုံတင်တွင်မှတ်စုတစ်ခုယူလိမ့်မည်။

အကယ်၍ မိဘများသည်တစ် ဦး တည်းချုပ်နှောင်ထားခြင်းမှပူးတွဲချုပ်နှောင်ခြင်းသို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုသဘောမတူပါကထိုအချိန်တွင်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းမရှိသောမိဘသည်ကိစ္စကိုတရားရုံးသို့ပို့ဆောင်။ ပူးတွဲအာမခံထားရန်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါလျှို့ဝှက်လျှို့ဝှက်မှုနှင့်ပျောက်ဆုံးနေသောစံသတ်မှတ်ချက်ရှိလျှင်သို့မဟုတ်ကလေး၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်ငြင်းပယ်ခြင်းကိုလိုအပ်ပါက၎င်းကိုပယ်ချလိမ့်မည်။ လက်တွေ့တွင်တစ် ဦး တည်းချုပ်နှောင်ထားမှုကိုပူးတွဲချုပ်နှောင်ထားရန်ပြောင်းလဲရန်တောင်းဆိုမှုကိုမကြာခဏခွင့်ပြုသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နယ်သာလန်မှာကျွန်တော်တို့ကတန်းတူမိဘဖြစ်မှုနိယာမရှိတယ်။ ဤနိယာမကိုဆိုလိုသည်မှာဖခင်နှင့်မိခင်များသည် ၄ ​​င်းတို့ကလေးကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ရာတွင်တူညီသောအခန်းကဏ္ have မှပါဝင်သင့်သည်။

မိဘအခွင့်အာဏာအဆုံး

မိဘ၏ချုပ်နှောင်မှုသည်ကလေးအသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်သည်နှင့်တပြိုင်နက်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဖြင့်အဆုံးသတ်သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကလေးတစ် ဦး သည်အသက်အရွယ်ရှိပြီးသူ၏ဘဝကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

မိဘအခွင့်အာဏာနှင့် ပတ်သတ်၍ သင်၌မေးခွန်းများရှိပါသလား။ သို့မဟုတ်တစ် ဦး တည်းသောသို့မဟုတ်ပူးတွဲမိဘအခွင့်အာဏာကိုလျှောက်ထားရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်ကူညီလိုပါသလား။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရှိသောမိသားစုဥပဒေရှေ့နေတစ် ဦး နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။ ရှေ့နေများ Law & More သင့်ကလေးကိုအကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်ဒီလိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်သင့်ကိုအကြံပေးပြီးကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။

Privacy settings တွေကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်သင်၏အတွေ့အကြုံများကိုမြှင့်တင်ရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည် သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဘရောင်ဇာမှတစ်ဆင့်အသုံးပြုပါကသင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာဆက်တင်များမှကွတ်ကီးများကိုကန့်သတ်၊ ပိတ်ဆို့နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ခြေရာခံသည့်နည်းပညာများသုံးနိုင်သောတတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှအကြောင်းအရာနှင့် script များကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောတတိယပါတီ embeds ကိုခွင့်ပြုအောက်တွင်သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကွတ်ကီးများ၊ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောဒေတာများနှင့်၎င်းတို့မည်သို့စီမံသည်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်အပြည့်အစုံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ
Law & More B.V.