အဖွဲ့အစည်းတိုင်းသည် ၄ ​​င်း၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုသမာဓိရှိစွာလုပ်ဆောင်သည်မဟုတ်ပါ။

Whistleblowers အက်ဥပဒေ

အဖွဲ့အစည်းတိုင်းသည် ၄ ​​င်း၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုသမာဓိရှိစွာလုပ်ဆောင်ကြသည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လူအများစုကအချက်ပေးသံကိုကြားရန်ကြောက်ရွံ့နေကြပြီး၊ ယခုအခါအတွေ့အကြုံများကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူများအားလုံလောက်စွာအကာအကွယ်မပေးနိုင်ကြောင်းအကြိမ်ကြိမ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်စတင်အာဏာတည်ခဲ့သော House for Whistleblowers အက်ဥပဒေသည်၎င်းကိုပြောင်းလဲရန်ရည်ရွယ်ပြီး ၀ န်ထမ်း ၅၀ ကျော်ရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းများတွင်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများကိုအစီရင်ခံရန်စည်းမျဉ်းများချမှတ်ခဲ့သည်။ နိယာမအားဖြင့်၊ အက်ဥပဒေကိုအလုပ်ရှင်နှင့် ၀ န်ထမ်းများဝန်းရံထားသည်။ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာဥပဒေပြdifferent္ဌာန်းထားခြင်းထက်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းတစ်ခုအရဤဝေါဟာရများကိုအက်ဥပဒေနှင့်အညီကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အနက်ဖွင့်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်, အလွတ်ကိုလည်းဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။

22-02-2017

Share
Law & More B.V.