နယ်သာလန်ရှိရှယ်ယာရှင်များ၏တာ ၀ န် - ပုံ

နယ်သာလန်ရှိရှယ်ယာရှင်များ၏တာ ၀ န်

နယ်သာလန်ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ဒါရိုက်တာများ၏တာ ၀ န်သည်အမြဲတမ်းဆွေးနွေးနေသောအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများအကြောင်းကိုမူများစွာမပြောနိုင်ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ရှယ်ယာရှင်များသည်ဒတ်ခ်ျဥပဒေအရကုမ္ပဏီအတွင်း၌သူတို့၏လုပ်ရပ်များအတွက်တာ ၀ န်ယူနိုင်သည်။ အစုရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး သည်သူ၏လုပ်ရပ်များအတွက်တာ ၀ န်ယူခံရလျှင်၎င်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာဝန်ယူမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရှယ်ယာပိုင်ရှင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝအတွက်အဓိကအကျိုးဆက်များရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏တာ ၀ န်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်များကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ နယ်သာလန်ရှိအစုရှယ်ယာရှင်များ၏တာ ၀ န်ယူမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုဤဆောင်းပါးတွင်ဆွေးနွေးပါမည်။

၁။ ရှယ်ယာရှင်များ၏တာဝန်

အစုရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး သည်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏အစုရှယ်ယာများကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ဒတ်ခ်ျလူထုအခြေပြုကျင့်ထုံးအရတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုသည်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာတရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းသည်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး နှင့်တူညီသောအခွင့်အရေးများနှင့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများရှိပြီးထို့ကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများရယူခြင်း၊ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းသို့မဟုတ်တရားစွဲဆိုခြင်းကဲ့သို့သောတရား ၀ င်အရေးယူမှုများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းသည်စာရွက်ပေါ်တွင်သာတည်ရှိသဖြင့်တရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းကိုလူပုဂ္ဂိုလ်၊ ဒါရိုက်တာ (များ) မှကိုယ်စားပြုရမည်။ တရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်မူ၎င်း၏လုပ်ရပ်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာ ၀ န်ရှိသော်လည်းဒါရိုက်တာများသည်ဒါရိုက်တာများ၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားအပေါ် မူတည်၍ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်တာ ၀ န်ခံမှုရှိနိုင်သည်။ သို့သော်ဤအချက်သည်အစုရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး အားတရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏လုပ်ရပ်များအတွက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိ / မရှိကိုမေးခွန်းထုတ်စေသည်။ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏တာ ၀ န်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရှယ်ယာရှင်များ၏တာ ၀ န်များကိုသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။ အစုရှယ်ယာရှင်များအတွက်တိကျသောတာဝန်ဝတ္တရားသုံးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြားနိုင်သည် - တရားဝင်တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ပေါင်းစပ်ခြင်းဆိုင်ရာဆောင်းပါးများမှရရှိသောတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများနှင့်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏သဘောတူညီချက်မှရရှိသောတာဝန်ဝတ္တရားများ။

ရှယ်ယာရှင်များ၏တာဝန်

၁.၁ ဥပဒေမှဆင်းသက်လာသောအစုရှယ်ယာရှင်များ၏တာ ၀ န်များ

ဒတ်ခ်ျလူထုအခြေပြုကျင့်ထုံးဥပဒေအရအစုရှယ်ယာရှင်များသည်အရေးကြီးသည့်တာ ၀ န်တစ်ခုရှိသည် - ၎င်းတို့ရရှိသောရှယ်ယာများအတွက်ကုမ္ပဏီအားပေးဆပ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ ဤတာ ၀ န် ၀ တ္တရားသည်ပုဒ်မ ၂ း ၁၉၁ ဒတ်ခ်ျလူထုအခြေပြုကျင့်ထုံးဥပဒေမှရရှိသည်။ သို့သော်ပုဒ်မ ၂ း ၁၉၁ ဒတ်ခ်ျလူထုအခြေပြုဥပဒေအရအစုရှယ်ယာများအားချက်ချင်းပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်ကြောင်းထည့်သွင်းဖော်ပြမှုတွင်ဖော်ပြထားသည်။

အစုရှယ်ယာတစ်ခုကို ၀ ယ်ယူသောအခါကုမ္ပဏီ၏အမည်ခံပမာဏကိုကုမ္ပဏီသို့ပေးရမည်။ အမည်ခံပမာဏ၊ သို့မဟုတ်ပမာဏ၏အချိုးအစားကိုသတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအပြီးမှသာကုမ္မဏီငွေပေးချေရန်တောင်းဆိုပြီးနောက်ပေးချေရမည်ဟုသတ်မှတ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ 

သို့သော် အကယ်၍ ထိုကဲ့သို့သောသတ်မှတ်ချက်ကိုပေါင်းစပ်ခြင်းဆိုင်ရာဆောင်းပါးများတွင်ထည့်သွင်းပါကဒေဝါလီခံခြင်းခံရလျှင်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များအားကာကွယ်ပေးသောပြဌာန်းချက်တစ်ခုရှိသည်။ အကယ်၍ ကုမ္ပဏီသည်ဒေဝါလီခံပြီးအစုရှယ်ယာရှင်များအားအစုရှယ်ယာရှင်များကအပြည့်အဝပေးချေခြင်းမရှိပါကတိုက်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာဆောင်းပါးများတွင်ပါ ၀ င်သောသတ်မှတ်ချက်များကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ခန့်အပ်ထားသူမှအစုရှယ်ယာရှင်များအားလုံး၏အစုရှယ်ယာအားလုံးကိုအပြည့်အဝပေးချေရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ဆောင်းပါး ၂ း ၁၉၃ ဒတ်ခ်ျလူထုစည်းမျဉ်းမှရရှိသည်။

အစုရှယ်ယာများနှင့်စပ်လျဉ်း။ မပြုလုပ်ရသေးသောသတ်မှတ်ထားသောငွေပေးချေမှုများအားလုံးကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုမှပြတိုက်မှူးသည်ခေါ်ယူစုဆောင်းနိုင်သည်။ ဤအာဏာသည်ဤကိစ်စတွင်ထည့်သွင်းထားသည့်အရာများတွင်ထည့်သွင်းထားသည့်အရာနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲတည်ရှိသည်။ သို့မဟုတ်ပုဒ်မ ၂ း ၁၉၁ ဒတ်ခ်ျလူထုအခြေပြုဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားသည်။

အစုရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့်၎င်းတို့လိုအပ်သောအစုရှယ်ယာများအတွက်အပြည့်အ ၀ ပေးဆောင်ရန်တရားဝင်တာဝန်ဝတ္တရားများသည်အစုရှယ်ယာရှင်များသည်၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သောအစုရှယ်ယာပမာဏအတွက်သာတာ ၀ န်ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ၎င်းတို့သည်ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ရပ်များအတွက်တာ ၀ န်ယူပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ ၎င်းသည်ပုဒ်မ ၂:၆၄ ဒတ်ခ်ျလူထုအခြေပြုကျင့်ထုံးနှင့်ဆောင်းပါး ၂ း ၁၇၅ ဒတ်ခ်ျလူထုအခြေပြုကျင့်ထုံးဥပဒေမှလည်းရရှိသည်။

အစုရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး သည်ကုမ္ပဏီ၏အမည်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သောအရာများအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတာ ၀ န်မရှိပါ။ သူသည်ကုမ္ပဏီ၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုသူပေးဆပ်ထားသည့်အရာများသို့မဟုတ်သူ၏ရှယ်ယာများအပေါ်ပေးဆပ်ရန်ကျန်ရှိနေသည့်အရာများထက်ကုမ္ပဏီ၏အရှုံးကိုကူညီရန်တာ ၀ န်မရှိပါ။

၁.၂ ထည့်သွင်းဖော်ပြချက်များမှရရှိသောရှယ်ယာရှင်များ၏တာ ၀ န်များ

အထက်တွင်ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်းအစုရှယ်ယာရှင်များသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောတရားဝင်တာ ၀ န်တစ်ခုသာရှိသည် - ၄ င်းတို့၏အစုရှယ်ယာများကိုပေးချေရန် မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူဤဥပဒေဆိုင်ရာတာဝန်အပြင်ရှယ်ယာရှင်များအတွက်တာ ၀ န်များကိုလည်းပေါင်းစည်းခြင်းဆောင်းပါးများတွင်လည်းသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အပိုဒ် ၂ း ၁၉၂၊ အပိုဒ် ၁ အရဒတ်ခ်ျလူထုအခြေပြုဥပဒေအရဖြစ်သည်။

အစုရှယ်ယာအားလုံးနှင့်ဆိုင်သောအစုရှယ်ယာများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ထည့်သွင်းထားသည့်ဆောင်းပါးများသည် -

  1. ကုမ္ပဏီ၊ တတိယပါတီများသို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များအကြားနှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆောင်ရွက်ရန်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုအစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်တွဲဖက်ထားကြောင်းသတ်မှတ်ခြင်း၊
  2. အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စွက်ရမည်။
  3. အစုရှယ်ယာရှင်သည်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းဆောင်းပါးများတွင်ဖော်ပြထားသည့်အခြေအနေများတွင်သူ၏အစုရှယ်ယာများသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလွှဲပြောင်းရန်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအစုရှယ်ယာများလွှဲပြောင်းပေးရန်ကမ်းလှမ်းရန်တာ ၀ န်ရှိသည်ဟုဆုံးဖြတ်ပါ။

ဤဆောင်းပါးအရရှယ်ယာပိုင်ရှင်များသည်ကုမ္ပဏီ၏ကြွေးမြီများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတာဝန်ယူနိုင်သည်ဟုထည့်သွင်းထားသည့်ဆောင်းပါးများအရဖော်ပြနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီ၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအတွက်အခြေအနေများကိုလည်းသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောပြဌာန်းချက်ရှယ်ယာရှင်များ၏တာဝန်ယူမှုကိုတိုးချဲ့။ သို့ရာတွင်ဤကဲ့သို့သောပြဌာန်းချက်များသည်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ဆန္ဒနှင့်ဆန့်ကျင်။ မရပါ။ အစုရှယ်ယာရှင်များကဤစည်းမျဉ်းများကိုသဘောတူမှသာ၎င်းတို့ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဆောင်းပါး ၂ း ၁၉၂၊ အပိုဒ် ၁ မှဒတ်ခ်ျလူထုစည်းမျဉ်းမှရရှိသည်။

(က)၊ (ခ) သို့မဟုတ် (ဂ) အရယခင်ဝါကျတွင်ဖော်ပြထားသည့်တာဝန်သို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်သည်အစုရှယ်ယာရှင်အားမိမိ၏ဆန္ဒနှင့်အညီအခြေအနေသို့မဟုတ်အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်များအရသတ်မှတ်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။

အစုရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့်ပူးပေါင်းပါဝင်သည့်ဆောင်းပါးများတွင်အပိုဆောင်းတာဝန်ဝတ္တရားများကိုသတ်မှတ်နိုင်ရန်ရှယ်ယာပိုင်ရှင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအစုရှယ်ယာရှင်များ၏အထွေထွေအစည်းအဝေးကဆုံးဖြတ်ရမည်။ အကယ်၍ အစုရှယ်ယာရှင်သည်ထည့်သွင်းဖော်ပြမှုများ၌အပိုဆောင်းတာဝန်ဝတ္တရားများသို့မဟုတ်အစုရှယ်ယာရှင်များအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ခြင်းကိုကန့်ကွက်ပါကသူသည်ဤတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများနှင့်စပ်လျဉ်း။ တာဝန်မယူနိုင်ပါ။

၁.၃ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏သဘောတူညီချက်မှရရှိသောရှယ်ယာရှင်များ၏တာ ၀ န်များ

အစုရှယ်ယာရှင်များသည်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏သဘောတူညီချက်ကိုရေးဆွဲရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏သဘောတူညီချက်သည်အစုရှယ်ယာရှင်များအကြားသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးအစုရှယ်ယာရှင်များအတွက်အပိုဆောင်းအခွင့်အရေးများနှင့်တာဝန်များပါ ၀ င်ပါသည်။ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏သဘောတူညီချက်သည်အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ အစုရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး သည်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏သဘောတူညီချက်ကိုမလိုက်နာပါက၎င်းကိုလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်သူအားတာ ၀ န်ယူနိုင်သည်။ ဤတာ ၀ န်ယူမှုသည်ဒတ်ခ်ျလူထုအခြေပြုဥပဒေပုဒ်မ ၆:၇၄ မှရရှိသောသဘောတူညီချက်အားလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်မှုအပေါ်အခြေခံသည်။ သို့ရာတွင်ကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာအားလုံးကိုကိုင်ဆောင်ထားသည့်တစ် ဦး တည်းသောအစုရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး ရှိပါကအစုရှယ်ယာရှင်များ၏သဘောတူညီချက်ကိုရေးဆွဲရန်မလိုအပ်ပါ။

အစုရှယ်ယာရှင်များအတွက်တိကျသောတာဝန်ဝတ္တရားများအပြင်ရှယ်ယာရှင်များ၏တာဝန်ယူမှုကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောလုပ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်ယူမှုကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ လူတိုင်းသည်ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ လူတစ် ဦး သည်တရားမ ၀ င်ပြုမူလျှင်၊ သူသည်ဒတ်ခ်ျလူထုအခြေပြုဥပဒေပုဒ်မ ၆ း ၁၆၂ ကို အခြေခံ၍ တာ ၀ န်ခံနိုင်သည်။ အစုရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး သည်ကြွေးရှင်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ ပေးသွင်းသူများနှင့်အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်များအားတရား ၀ င်လုပ်ဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ အစုရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး သည်တရားမ ၀ င်ပြုမူပါကသူသည်ဤအရေးယူမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ အစုရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး သည်သူအားပြင်းထန်သောစွပ်စွဲချက်မျိုးပြုနိုင်သည့်နည်းဖြင့်ပြုမူလျှင်၊ အစုရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး ၏ဥပဒေနှင့်မညီသောလုပ်ဆောင်မှုဥပမာတစ်ခုသည်အမြတ်အစွန်းကိုပေးချေခြင်းဖြစ်နိုင်ပြီးကုမ္ပဏီသည်ဤငွေပေးချေမှုပြီးနောက်ကြွေးရှင်များကိုဆက်လက်ပေးဆပ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်းထင်ရှားနေပါသည်။

ထို့အပြင်ရှယ်ယာရှင်များ၏ဥပဒေနှင့်မညီသောဆောင်ရွက်မှုများသည်တစ်ခါတစ်ရံရှယ်ယာများကိုတတိယပါတီများထံရောင်းချခြင်းမှရရှိနိုင်သည်။ အစုရှယ်ယာရှင်သည်သူ၏ရှယ်ယာများကိုရောင်းလိုသူသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအားအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ အကယ်၍ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်မှအစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီသည်အစုရှယ်ယာလွှဲပြောင်းပြီးနောက်၎င်း၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုမအောင်မြင်နိုင်ကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကတွေ့ရှိပါကအစုရှယ်ယာရှင်သည်ကြွေးရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ဤအချက်ကရှယ်ယာရှင်သည်သူ၏အစုရှယ်ယာများကိုတတိယပါတီသို့လွှဲပြောင်းသောအခါအချို့သောအခြေအနေများတွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတာဝန်ယူမှုရှိနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းလွှဲပြောင်းမှုကြောင့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၄ င်း၏ကြွေးရှင်များကိုမဆပ်နိုင်တော့ပေ။

၃။ မူဝါဒချမှတ်သူများ၏တာ ၀ န်

နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အစုရှယ်ယာရှင်သည်မူဝါဒချမှတ်သူတစ် ဦး အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည့်အခါရှယ်ယာရှင်များ၏တာ ၀ န်ယူမှုပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။ နိယာမအားဖြင့်ဒါရိုက်တာများသည်ကုမ္ပဏီအတွင်းပုံမှန်ဖြစ်ရပ်များကိုပြုလုပ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ ဒါကအစုရှယ်ယာရှင်တွေရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်အစုရှယ်ယာရှင်များသည်ဒါရိုက်တာများကိုညွှန်ကြားချက်များပေးရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ဤဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းခြင်းဆောင်းပါးများတွင်ထည့်သွင်းရမည်။ အပိုဒ် ၂ း ၂၃၉ အပိုဒ် ၄ အရဒတ်ခ်ျလူထုအခြေပြုကျင့်ထုံးဥပဒေအရဒါရိုက်တာများသည်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရမည်။

ကော်ပိုရေးရှင်း၏ဆောင်းပါးများသည်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သည်အခြားကော်ပိုရေးရှင်း၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သည်ကော်ပိုရေးရှင်း၏အကျိုးစီးပွားနှင့်မကိုက်ညီပါကညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရမည်။

သို့သော်အစုရှယ်ယာရှင်များသည်ယေဘုယျညွှန်ကြားချက်များသာပေးရန်အရေးကြီးသည်။ အစုရှယ်ယာရှင်များသည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဘာသာရပ်များသို့မဟုတ်လုပ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ညွှန်ကြားချက်မပေးနိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်အစုရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး သည် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး အားအလုပ်ခန့်ရန်ညွှန်ကြားရေးမှူးအားညွှန်ကြားချက်မပေးနိုင်ပါ။ အစုရှယ်ယာရှင်များသည်ဒါရိုက်တာ၏အခန်းကဏ္assumeကိုလက်မခံနိုင်ပေ။ အစုရှယ်ယာရှင်များသည်ဒါရိုက်တာများအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးကုမ္ပဏီ၏ပုံမှန်ဖြစ်ရပ်များကိုပြုလုပ်နေပါက၎င်းတို့ကိုမူဝါဒချမှတ်သူများအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးဒါရိုက်တာများကဲ့သို့ဆက်ဆံမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့အားကောက်ယူထားသောမူဝါဒမှရရှိသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်၎င်းတို့အားတာ ၀ န်ယူနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီဒေဝါလီခံလျှင်၎င်းတို့သည်ဒါရိုက်တာများ၏တာ ၀ န်ယူမှုအပေါ် အခြေခံ၍ တာ ၀ န်ယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပုဒ်မ ၂: ၁၃၈၊ အပိုဒ် ၇ - ဒတ်ခ်ျလူထုအခြေပြုကျင့်ထုံးနှင့်ဆောင်းပါး ၂: ၂၄၈၊

ပစ္စုပ္ပန်ဆောင်းပါး၏ရည်ရွယ်ချက်အရကော်ပိုရေးရှင်း၏မူဝါဒကိုဒါရိုက်တာတစ် ဦး အဖြစ်အမှန်တကယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသို့မဟုတ်ပူးတွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့သူကိုဒါရိုက်တာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။

အပိုဒ် ၂ း ၂၁၆၊ အပိုဒ် ၄ ဒတ်ခ်ျလူထုအခြေပြုကျင့်ထုံးဥပဒေသည်ကုမ္ပဏီ၏မူဝါဒအားဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်တွဲဖက်ဆုံးဖြတ်ခြင်းပြုလုပ်သူသည်ဒါရိုက်တာတစ် ဦး နှင့်တန်းတူဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒါရိုက်တာများ၏တာ ၀ န်ယူမှုအပေါ် အခြေခံ၍ တာ ၀ န်ခံမှုရှိနိုင်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။

4 ။ ကောက်ချက်

မူအရကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုများမှရရှိသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်ဒါရိုက်တာများအားလည်းတာဝန်ယူနိုင်သည်။ သို့ရာတွင်၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ရှယ်ယာရှင်များသည်အချို့သောအခြေအနေများတွင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာ ၀ န်ယူနိုင်သည်ကိုသတိရရန်အရေးကြီးသည်။ အစုရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး သည်အရေးယူအပြစ်ပေးခြင်းမရှိပဲလုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ယုတ္တိရှိပုံရသော်လည်းလက်တွေ့တွင်ရှယ်ယာရှင်များ၏တာ ၀ န်ကိုအနည်းငယ်သာအာရုံစိုက်သည်။ အစုရှယ်ယာရှင်များသည်ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏သဘောတူညီချက်တို့မှရရှိသောတာဝန်ဝတ္တရားများရှိသည်။ အစုရှယ်ယာရှင်များသည်ဤတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါကရရှိလာသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်၎င်းတို့အားတာ ၀ န်ယူနိုင်သည်။

ထို့အပြင်ရှယ်ယာရှင်များသည်အခြားလူတိုင်းနည်းတူဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။ မတရားသောအပြုအမူသည်အစုရှယ်ယာရှင်၏တာဝန်ယူမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အစုရှယ်ယာရှင်သည်ဒါရိုက်တာတစ် ဦး အနေဖြင့်မဟုတ်ဘဲအစုရှယ်ယာရှင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အစုရှယ်ယာရှင်သည်ကုမ္ပဏီအတွင်းပုံမှန်ဖြစ်ရပ်များကိုစတင်လုပ်ဆောင်သည့်အခါသူသည်ဒါရိုက်တာတစ် ဦး နှင့်တန်းတူဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤကိစ္စတွင်ဒါရိုက်တာများ၏တာ ၀ န်သည်အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့်လည်းသက်ဆိုင်နိုင်သည်။ အစုရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့်အဆိုပါအန္တရာယ်များကိုစိတ်ထဲထားရှိပြီးအစုရှယ်ယာရှင်များ၏တာ ၀ န်များကိုရှောင်ရှားခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။

ဆက်သွယ်ရန်

ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးနောက်သင်၌မေးခွန်းများသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ mr ကိုဆက်သွယ်ပါ။ Maxim Hodak, ရှေ့နေမှာ Law & More maxim.hodak@lawandmore.nl သို့မဟုတ် mr မှတဆင့် တွမ် Meevis, မှာရှေ့နေ Law & More tom.meevis@lawandmore.nl သို့မဟုတ် +31 (0) 40-3690680 သို့ခေါ်ဆိုပါ။

[1] ECLI: NL: HR: 1955: AG2033 (Forumbank)

[2] ECLI: NL: HR: 2015: 522 (Hollandse Glascentrale Beheer BV) ။

Privacy settings တွေကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်သင်၏အတွေ့အကြုံများကိုမြှင့်တင်ရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည် သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဘရောင်ဇာမှတစ်ဆင့်အသုံးပြုပါကသင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာဆက်တင်များမှကွတ်ကီးများကိုကန့်သတ်၊ ပိတ်ဆို့နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ခြေရာခံသည့်နည်းပညာများသုံးနိုင်သောတတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှအကြောင်းအရာနှင့် script များကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောတတိယပါတီ embeds ကိုခွင့်ပြုအောက်တွင်သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကွတ်ကီးများ၊ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောဒေတာများနှင့်၎င်းတို့မည်သို့စီမံသည်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်အပြည့်အစုံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ
Law & More B.V.