ပင်စင်အစီအစဥ်သည် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသလား။

ပင်စင်အစီအစဥ်သည် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသလား။

ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး! အဓိက စည်းမျဉ်းမှာ အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားများအား ပင်စင်အစီအစဉ်ကို ပေးဆောင်ရန် တာဝန်မရှိပေ။ ထို့အပြင်၊ မူအားဖြင့်၊ ဝန်ထမ်းများသည် အလုပ်ရှင်မှ ပေးသော ပင်စင်အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ရန် တာဝန်မရှိပါ။

သို့သော် လက်တွေ့တွင်၊ ဤအဓိကစည်းမျဉ်းကို ကျင့်သုံးခြင်းမရှိသည့် အခြေအနေများစွာရှိပြီး ပင်စင်အစီအစဉ်ကို ပေးဆောင်ခြင်းရှိမရှိနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် အလုပ်ရှင်အား ရွေးချယ်မှုနည်းပါးသွားစေသည်။ ထို့အပြင် အလုပ်ရှင်တစ်ဦးသည် ပင်စင်အစီအစဥ်ကို အမြဲတမ်း ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ ဒါကို သေချာသိဖို့ အရေးကြီးတယ်။

ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ ပင်စင်အစီအစဉ်က မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသလဲ။

  • မသင်မနေရ အသင်းဝင်ခြင်းအတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းပင်စင်ရန်ပုံငွေ;
  • ကျွန်​​တော်​က တစ်​​ယောက်​ စုပေါင်းသဘောတူညီချက်; ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ အလုပ်ကောင်စီ၊s သဘောတူပိုင်ခွင့်;
  • နဂိုရှိပြီးသားကိစ္စမျိုး အကောင်အထည်ဖော်ရေးသဘောတူညီချက်;
  • a ကိုအောက်ပါ ပြဌာန်းချက် ပင်စင်စားဥပဒေတွင်။

လုပ်ငန်းပင်စင်ရန်ပုံငွေတွင် မသင်မနေရပါဝင်ခြင်း။

ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် မသင်မနေရ လုပ်ငန်းပင်စင်ရန်ပုံငွေ၏ နယ်ပယ်အောက်တွင် ကျရောက်သောအခါ အကျိုးဆက်မှာ အလုပ်ရှင်တစ်ဦးသည် ပင်စင်ရန်ပုံငွေ၏ ပင်စင်အစီအစဉ်ကို ကမ်းလှမ်းပြီး ဝန်ထမ်းအား ဤရန်ပုံငွေဖြင့် စာရင်းသွင်းရန် တာဝန်ရှိသည်။ အကယ်၍ အလုပ်ရှင်တစ်ဦးသည် မသင်မနေရ လုပ်ငန်းပင်စင်ရန်ပုံငွေတွင် မှားယွင်းစွာ မပါဝင်ပါက၊ ၎င်းသည် သူနှင့် သူ၏ဝန်ထမ်းများအတွက် ကြီးမားသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များ ရှိလာနိုင်သည်။ ထို့အပြင် အလုပ်ရှင်သည် နောက်မှပူးပေါင်း၍ ဝန်ထမ်းများအား ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရမည်။ ဆိုလိုတာက ရက်လွန်ပင်စင် အလှူငွေအားလုံးကို ပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကင်းလွတ်ခွင့်သည် ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် လုပ်ငန်းအလိုက် ကွဲပြားသောကြောင့်၊ ၎င်းကို ဂရုတစိုက် သုတေသနပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ သင့်လုပ်ငန်းကို uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl တွင် မဖြစ်မနေသတ်မှတ်ထားသော အကျိုးခံစားခွင့်ရန်ပုံငွေများထဲမှတစ်ခုက အကျုံးဝင်ခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။

နယ်သာလန်အလုပ်သမားအများစုသည် လုပ်ငန်းပင်စင်ရန်ပုံငွေ 50 ကျော်ထဲမှ တစ်ခုနှင့် အတင်းအကြပ် ဆက်စပ်နေပါသည်။ အကျော်ကြားဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းပင်စင်ရန်ပုံငွေများမှာ ABP (အစိုးရနှင့်ပညာရေးအတွက်)၊ PFZW (ကျန်းမာရေးနှင့်သက်သာချောင်ချိရေး)၊ BPF Bouw နှင့် သတ္တုနှင့်နည်းပညာပင်စင်ရန်ပုံငွေများဖြစ်သည်။

စုပေါင်းသဘောတူစာချုပ်အပေါ်အခြေခံ၍ ပင်စင်ပေးရမည့်တာဝန်များ

စုပေါင်းသဘောတူညီချက်တွင် ပင်စင်အစီအစဥ်တွင် လိုက်နာရမည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အခြေအနေများ ပါဝင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ပင်စင်ပေးသူအား ပင်စင်ထားရှိရမည်ဟု မဖြစ်မနေ သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။ ပင်စင်လစာဆိုင်ရာ CBA ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် စည်းနှောင်မှုရှိကြောင်း ကြေညာ၍မရပါ။ ဆိုလိုသည်မှာမူအရ၊ ညီညွတ်မှုမရှိသော အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများသည် ၎င်းတို့နှင့် ချည်နှောင်ထားခြင်း မရှိပါ။ သို့သော်လည်း အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများသည် မသင်မနေရ လုပ်ငန်းပင်စင်ရန်ပုံငွေ၏ နယ်ပယ်အတွင်း ကျရောက်နိုင်ခြေရှိမရှိကို အမြဲတမ်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် အရေးကြီးပါသည်။

အလုပ်ကောင်စီ၏ သဘောတူညီချက်ကြောင့် အလုပ်ရှင်အပေါ် ကန့်သတ်ချက်များ၊ 

အလုပ်ကောင်စီ၏ သဘောတူညီချက်၏အခွင့်အရေးဟု ခေါ်တွင်သော ပင်စင်လစာနှင့် ပတ်သက်၍ အလုပ်ရှင်၏ စာချုပ်ပါ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားသည်။ ဤခွင့်ပြုချက်ရပိုင်ခွင့်ကို အလုပ်ကောင်စီများအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၇ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ ကုမ္ပဏီတွင် အနည်းဆုံး လူ ၅၀ ခန့် အလုပ်ခန့်ထားလျှင် အလုပ်ကောင်စီတစ်ခု လိုအပ်သည်။ လုပ်ငန်းတွင် အလုပ်ခန့်သူဦးရေကို သတ်မှတ်ရာတွင် အချိန်ပြည့်အလုပ်နှင့် အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်သူများအကြား ခွဲခြား၍မရပါ။ Works Councils Act အရ ပင်စင်သဘောတူညီချက်ကို မိတ်ဆက်ရန်၊ ပြင်ဆင်ရန် သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုအတွက် အလုပ်ကောင်စီ၏ သဘောတူညီချက်ကို အလုပ်ရှင်က ရယူရမည်။

အလုပ်ရှင်သည် ပင်စင်ပေးသူနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးဖြစ်သည်။.

ဤအခြေအနေတွင်၊ အလုပ်ရှင်သည် ပင်စင်ပေးသူနှင့် ဝန်ထမ်းအသစ်အားလုံးကို မှတ်ပုံတင်ရန် အမြဲတမ်းနီးပါး စာချုပ်ချုပ်ထားသည်။ ယင်းအတွက် အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ အခြေခံအားဖြင့် ပင်စင်စီမံခန့်ခွဲသူတစ်ဦးသည် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခွင့်မရှိပါ။ ယခုအခါ ကျန်းမာရေးညံ့ဖျင်းသော ဝန်ထမ်းများကိုသာ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် ပင်စင်စီမံခန့်ခွဲသူသည် ဝန်ထမ်းများအားလုံး (သို့) ဝန်ထမ်းတစ်စုကို မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပင်စင်စားအက်ဥပဒေကြောင့် ကန့်သတ်ချက်များ၊

အလုပ်ရှင်သည် ပင်စင်အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ ပါဝင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ ပါဝင်ပြီး တစ်လအတွင်း ဝန်ထမ်းအသစ်အား စာဖြင့် အကြောင်းကြားရမည်။ အကယ်၍ ဤဝန်ထမ်းသည် ပင်စင်အစီအစဉ်တွင် ပါ၀င်ပြီးသား ဝန်ထမ်းအုပ်စုနှင့် သက်ဆိုင်ပါက၊ ဝန်ထမ်းအသစ်သည် ဤပင်စင်အစီအစဉ်တွင် အလိုအလျောက် စတင်ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့တွင်၊ ၎င်းကို ကမ်းလှမ်းထားသော အလုပ်စာချုပ်တွင် အများအားဖြင့် ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်သည်။

ဝန်ထမ်းများ၏ပံ့ပိုးကူညီမှု

မသင်မနေရ ပင်စင်အစီအစဉ်သည် အလုပ်ရှင်အား အကျုံးဝင်ပါသလား။ သို့ဆိုလျှင် ထိုအစီအစဉ် သို့မဟုတ် စုပေါင်းသဘောတူညီချက်သည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ အမြင့်ဆုံးအလှူငွေဖြစ်လိမ့်မည်။ မှတ်စု! ပင်စင်အလှူငွေများကို နုတ်ယူနိုင်သည်။ဝန်ထမ်းပင်စင်အလှူငွေများတွင် အလုပ်ရှင်၏ အစုရှယ်ယာကို အလုပ်သမားစရိတ်အဖြစ် ထည့်သွင်းရေတွက်သည်။ အလုပ်ရှင်သည် ထိုအမြတ်ငွေများမှ နုတ်ယူနိုင်သည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ အခွန်လျှော့ပေးရတယ်။

အလုပ်ရှင်၏တာဝန်

ပင်စင်နှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များသည် ပင်စင်ပေးသူ (ပင်စင်ရန်ပုံငွေ သို့မဟုတ် ပင်စင်အာမခံသူ) မှတဆင့် သွားပါသည်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမားတွေကို တစ်ချို့ကိစ္စတွေ အကြောင်းကြားရမယ်။ ဒါကို ပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့ တာဝန်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ပင်စင်ရန်ပုံငွေ သို့မဟုတ် ပင်စင်အာမခံသူသည် ယင်းကို မကြာခဏကူညီပေးနိုင်သည်။ အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားများအား ၎င်းတို့၏ပင်စင်အကြောင်း အကြောင်းကြားရမည်-

  • အလုပ်အကိုင်အစမှာ။ အလုပ်ရှင်က ပင်စင်အစီအစဥ်နဲ့ သူတို့ကိုယ်တိုင် ပေးရမယ့် ပင်စင်အလှူငွေအကြောင်း ပြောပြတယ်။ ပြီးတော့ တန်ဖိုးလွှဲပြောင်းနိုင်ပါ့မလား။ ဝန်ထမ်းအသစ်သည် အလုပ်ရှင်အသစ်၏ ပင်စင်အစီအစဉ်တွင် စုဆောင်းထားပြီးသော ပင်စင်ကို ထည့်သွင်းသည်။
  • ဥပမာအားဖြင့် သူတို့အလုပ်လုပ်နေပြီဆိုလျှင် အပိုပင်စင်တည်ဆောက်ရန် အခွင့်အလမ်းများအကြောင်း။
  • အလုပ်မှထွက်လျှင် ပင်စင်အစီအစဥ်သည် ဝန်ထမ်း၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုစတင်ပါက အလုပ်ရှင်အား အလုပ်ရှင်အားပြောပြသည်။ ထို့အပြင်၊ အလုပ်ရှင်သည် ဝန်ထမ်းအား ၎င်းတို့၏ပင်စင်တန်ဖိုးကို အလုပ်ရှင်၏ပင်စင်အစီအစဉ်သို့ လွှဲပြောင်းပေးရမည့်အကြောင်း အကြောင်းကြားသင့်သည်။

ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် ပင်စင်လစာကို ငြင်းပယ်နိုင်ပါသလား။

ကိစ္စအများစုတွင်၊ ပင်စင်အစီအစဉ်တွင်မပါဝင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။ စုပေါင်းသဘောတူစာချုပ်တွင် စက်မှုပင်စင် သို့မဟုတ် ပင်စင်ပါဝင်မှုကို သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပါက ဝန်ထမ်းသည် ၎င်းကို နှုတ်မဆက်နိုင်ပါ။ အကယ်၍ အလုပ်ရှင်သည် ပင်စင်အာမခံသူနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပါက ဝန်ထမ်းများအားလုံးပါဝင်မည့် သဘောတူညီချက်တစ်ခုလည်း ရှိတတ်သည်။ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအနေဖြင့် မပါဝင်ခြင်းမှာ ပညာရှိမရှိ သင့်ကိုယ်သင် မေးနိုင်သည်။ ပင်စင်ရန်ပုံငွေသို့ သင်မသင်မနေရ ထည့်ဝင်ခြင်းအပြင် အလုပ်ရှင်မှ အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ထို့အပြင် ပင်စင်ထည့်ဝင်မှုသည် စုစုပေါင်းလစာမှရရှိပြီး ၎င်းသည် သင်ကိုယ်တိုင်စတင်စုဆောင်းသောအခါတွင် သင့်အသားတင်လစာမှ ရရှိသင့်သည်။

ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်သူများ

အသိစိတ်ရှိသော ကန့်ကွက်သူသည် ၎င်းတို့၏ ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့် အာမခံကို မယူလိုသူဖြစ်သည်။ ဒါက ပင်စင်ကို ထိခိုက်စေတယ်။ ထို့နောက် လူမှုအာမခံဘဏ် (SVB) မှ တရားဝင်ထုတ်ပေးခွင့်ရှိရမည်။ ကင်းလွတ်ခွင့်သည် အာမခံအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သောကြောင့် ထိုသို့သော ကင်းလွတ်ခွင့်ကို လျှောက်ထားခြင်းသည် အလွန်ပြင်းထန်ပါသည်။ သင့်အား AOW နှင့် WW တို့တွင်လည်း မှတ်ပုံတင်ထားမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးအာမခံကို သင်ရရှိနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် သင်၏မသင်မနေရ ပင်စင်အလှူငွေမှ ထုတ်ယူရန် အသိစိတ်ရှိရှိ ကန့်ကွက်သူအဖြစ် စာရင်းမသွင်းပါနှင့်။ သင်သည် SVB ထံမှ အသိအမှတ်ပြုမှုကို ရရှိပါက၊ သင်သည် စျေးသက်သာမည် မဟုတ်ပါ။ အာမခံထားသော မူကွဲအစား၊ အသိစိတ်ရှိသောကန့်ကွက်သူသည် ငွေစုမူကွဲအတွက် ပရီမီယံကို ပေးဆောင်သည်။ ပရီမီယံကြေးကို အတိုးနှုန်းဖြင့် အထူးဖွင့်ထားသော ငွေစုအကောင့်တစ်ခုမှ ပေးဆောင်ပါသည်။ အိုးမလွတ်မချင်း အငြိမ်းစားယူသည့် အရွယ်အလိုက် ဤအရာကို အရစ်ကျရရှိကြသည်။

အလုပ်ရှင်သည် ပင်စင်အစီအစဉ်ကို နေ့ချင်းညချင်း ပြောင်းလဲ၍မရပါ။.

ပင်စင်အစီအစဥ်သည် အလုပ်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီး အလုပ်ရှင်က ထိုကဲ့သို့ ပြောင်းလဲခွင့်မရှိပါ။ ဤသည်မှာ ဝန်ထမ်းများ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့်သာ ခွင့်ပြုသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ပင်စင်အစီအစဥ် သို့မဟုတ် စုပေါင်းသဘောတူညီချက်တွင် တစ်ဖက်သတ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော် ကုမ္ပဏီက ဒေဝါလီခံမည့် အန္တရာယ် သို့မဟုတ် ဥပဒေ သို့မဟုတ် စုပေါင်းအလုပ်သမား သဘောတူညီချက် ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သော အခြေအနေများတွင်သာ ခွင့်ပြုထားသည်။ ထို့နောက် အလုပ်ရှင်သည် ၎င်း၏ဝန်ထမ်းများအား ပြောင်းလဲမှုအဆိုပြုချက်အား အကြောင်းကြားရမည်။

အစီအစဥ်ကို ကုမ္ပဏီအတွင်း ကျင့်သုံးပါက ကိစ္စအားလုံးနီးပါးတွင် မသင်မနေရဖြစ်သည်။ ဆန္ဒအလျောက်ပင်စင်ကို ကမ်းလှမ်းပါက အဓိကအချက်မှာ လူတိုင်းပါဝင်ရန် သေချာစေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ကိုဖတ်ပြီးနောက် သင့်တွင်မေးခွန်းများ ရှိပါသလား။ အားမနာနဲ့ ထိတှေ့ ငါတို့၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည် သင့်အား ပျော်ရွှင်စွာပြောဆိုပြီး သင့်လျော်သောအကြံဉာဏ်များပေးပါမည်။ 

Privacy settings တွေကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်သင်၏အတွေ့အကြုံများကိုမြှင့်တင်ရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည် သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဘရောင်ဇာမှတစ်ဆင့်အသုံးပြုပါကသင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာဆက်တင်များမှကွတ်ကီးများကိုကန့်သတ်၊ ပိတ်ဆို့နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ခြေရာခံသည့်နည်းပညာများသုံးနိုင်သောတတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှအကြောင်းအရာနှင့် script များကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောတတိယပါတီ embeds ကိုခွင့်ပြုအောက်တွင်သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကွတ်ကီးများ၊ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောဒေတာများနှင့်၎င်းတို့မည်သို့စီမံသည်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်အပြည့်အစုံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ
Law & More B.V.