ငှားရမ်းထားသောပိုင်ဆိုင်မှုနှင်ထုတ်ခြင်း

ငှားရမ်းထားသောပိုင်ဆိုင်မှုနှင်ထုတ်ခြင်း

နှင်ထုတ်ခြင်းသည်အိမ်ငှားနှင့်အိမ်ရှင်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်အကြီးအကျယ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်နှင်ထုတ်ခံရပြီးနောက်အိမ်ငှားများသည်ငှားရမ်းထားသောပစ္စည်းများကို၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်ရာအားလုံးနှင့်အတူအလွန်ဝေးကွာသောအကျိုးဆက်များဖြင့်ထွက်ခွာခိုင်းသည်။ ထို့ကြောင့်အိမ်ငြားသည်ငှားရမ်းခကန်ြပ under တြာတငြ်တာဝန်မobligationsားမရြိပ ev ကအိမ်ရင်ြကဖယ်ရြားိုိံင်ပ simply သည်။ နှင်ထုတ်ခြင်းကိုဥပဒေအရအတိအကျမသတ်မှတ်သော်လည်းဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများရှိသည်။

နှင်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်နိုင်ရန်အတွက်အိမ်ရှင်သည်တရားရုံးမှနှင်ထုတ်ခြင်းအမိန့်ကိုခံယူရမည်။ ဤတရားရုံးအမိန့်တွင်ငှားရမ်းထားသောပစ္စည်းအားတရားရုံးမှသတ်မှတ်သည့်နေ့တွင်ဖယ်ရှားရန်ခွင့်ပြုချက်ပါ ၀ င်သည်။ အကယ်၍ အိမ်ငြားကအိမ်မှထုတ်ပယ်ရန်အမိန့်ကိုသဘောမတူပါကအိမ်ငှားသည်ဤတရားရုံးအမိန့်ကိုအယူခံဝင်နိုင်သည်။ အယူခံဝင်ခြင်းသည်တရားရုံးအမိန့်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်းစေပြီးအယူခံတရားရုံးကဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်မချမှီနှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံရသည်။ သို့သော်တရားရုံးမှနှင်ထုတ်ခြင်းအမိန့်ကိုတရားရုံးမှအတည်ပြုနိုင်သည်ဟုဆိုပါကအိမ်ငှား၏အယူခံဝင်မှုသည်ဆိုင်းငံ့ခြင်းမရှိဘဲအိမ်ရှင်ကနှင်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အယူခံတရားရုံးမှနှင်ထုတ်ခြင်းကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းမရှိပါကဤဖြစ်ရပ်များသည်အိမ်ရှင်ကိုအန္တရာယ်ရှိစေသည်။

ငှားရမ်းထားသောပိုင်ဆိုင်မှုနှင်ထုတ်ခြင်း

နှင်ထုတ်ခြင်းအတွက်တရားရုံးမှခွင့်ပြုချက်မပေးမီ၊ အိမ်ငှားသည်ငှားရမ်းခြင်းစာချုပ်ကိုရပ်စဲလိုက်ရမည်။ အိမ်ရှင်ကအောက်ပါနည်းလမ်းတွေနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ် -

ဖျက်သိမ်းခြင်း

ဤရပ်စဲခြင်းနည်းလမ်းအတွက်ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်သူသည်သက်ဆိုင်ရာငှားရမ်းခြင်းစာချုပ်မှမိမိ၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများအားနည်းခြင်း၊ တစ်နည်းဆိုရလျှင်ပျက်ကွက်ခြင်းရှိရမည်။ ဥပမာ၊ အိမ်ငြားကအိမ်ငြားကိုကြိးိုိံင်ရင်ဖန်တီးမယ်၊ အိမ်ငြား၏ိုံင်ငံရေးလုံ္ဘခြံထားရပ so မည်။ ငှားရမ်းထားသောပိုင်ဆိုင်မှုသည်လူနေအိမ်သို့မဟုတ်အလယ်အလတ်ရှိသောစီးပွားရေးနေရာတစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်ပါကအိမ်ငှားသူသည်ဖျက်သိမ်းခြင်းကိုတရားရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှသာပြုလုပ်နိုင်သည်ဟူသောသဘောဖြင့်ကာကွယ်လိမ့်မည်။

ဖျက်ခြင်း

ဤသည်ရပ်စဲ၏အခြားနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေတွင်အိမ်ပိုင်ရှင်ဖြည့်ဆည်းရမည့်လိုအပ်ချက်များမှာငှားရမ်းထားသောအိမ်အမျိုးအစားအပေါ်မူတည်သည်။ ငှားရမ်းထားသောပိုင်ဆိုင်မှုသည်လူနေအိမ်သို့မဟုတ်အလယ်အလတ်တန်းစားစီးပွားရေးနေရာတစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်ပါကအငှားချသူသည်အပိုဒ် ၇ း ၂၇၄ နှင့် ၇ း ၂၉၆ ပါရည်ညွှန်းထားသည့်အတိုင်းအတာများစွာအတိုင်းအတာဖြင့်သာဖျက်သိမ်းခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဒတ်ခ်ျလူထုစည်းမျဉ်း။ ကိစ္စရပ်နှစ်ခုစလုံးတွင်မဖြစ်မနေအသုံးပြုရသည့်အကြောင်းအရင်းတစ်ခုမှာဥပမာအားဖြင့်ငှားရမ်းထားသောပစ္စည်းများကိုအရေးပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အိမ်ရှင်သည်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ကဲ့သို့သောအခြားပုံစံများကိုလိုက်နာရမည်။

ငှားရမ်းထားသောနေရာသည်လူနေအိမ်သို့မဟုတ်အလယ်အလတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေရာဖြစ်သည်၊ ၂၃၀ ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းအိမ်ငှားကငှားရမ်းခကိုအကာအကွယ်မပေးဘူး။ အိမ်ရှင်ကငှားရမ်းစာချုပ်ကိုအလျင်အမြန်နဲ့အလွယ်တကူရုတ်သိမ်းပေးနိုင်တယ်။ သို့သော်၊ စင်စစ်အားဖြင့်၊ 230a ဟုခေါ်သောစီးပွားရေးနေရာတစ်ခု၏အိမ်ငှားသည်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည် နှင်ထုတ်ခြင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဒတ်ခ်ျလူထုအခြေပြုဥပဒေပုဒ်မ ၂၃၀ (က) အရအိမ်ငှားသူကနှင်ထုတ်ခြင်းအကြောင်းကြားစာကိုနှစ်လအတွင်းအမြင့်ဆုံးတစ်နှစ်တိုးမြှင့်ပေးရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ငှားရမ်းထားသည့်နေရာအားစွန့်ခွာပြီးထွက်ခွာသွားသည့်အိမ်ငှားသို့လည်းထိုကဲ့သို့တောင်းဆိုမှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ အိမ်ငှားနေသူသည်နှင်ထုတ်ခြင်းကာလတိုးချဲ့ရန်တောင်းဆိုချက်တစ်ခုကိုတင်သွင်းပါကဤတောင်းဆိုချက်ကိုအကဲဖြတ်ခြင်းအားအကျိုးစီးပွားမျှတမှုတစ်ခုဖြင့်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ အိမ်ငှားခ၏အကျိုးစီးပွားကိုနှင်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးသွားလျှင်အိမ်ငှား၏အကျိုးစီးပွားထက်ပိုမိုမြင့်မားပါကအိမ်ငှား၏အကျိုးစီးပွားကိုငှားရမ်းခြင်းရှိလျှင်ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အိမ်ငှား၏အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေပါကတရားရုံးမှဤတောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံလိမ့်မည်။ အကယ်၍ တရားရုံးမှတောင်းဆိုချက်ကိုငြင်းပယ်ပါကဤဆုံးဖြတ်ချက်အားအိမ်ငှားမှအယူခံဝင်ခြင်းသို့မဟုတ်အငြင်းပွားခြင်းမရှိပါ။ တရားရုံးသည်ဒတ်ခ်ျနိုင်ငံသားကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ ၂၃၃ (က) ကိုမှားယွင်းစွာလျှောက်ထားခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးမပြုလျှင်၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။

အကယ်၍ အိမ်ရှင်သည်နှင်ထုတ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်လိုအပ်သောအဆင့်အားလုံးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြီးမြောက်ပြီးတရားရုံးမှငှားရမ်းထားသောပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားရန်ခွင့်ပြုချက်ပေးလျှင်၎င်းသည်အိမ်ရှင်သည်မိမိကိုနှင်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ အိမ်ရင်ြကအိမ်ငြားကိုတရားမ္တွတငြ်ိုိံင်ပ will တယ်။ တရားရုံး၏ခွင့်ပြုချက်အရအိမ်ငှားသည်ငှားရမ်းထားသောပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအိမ်ရှင်သည်နှင်ချခြင်းအတွက်တရားရုံးကိုငှားရမ်းရမည်။ တရားရုံးသည်ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်သူအားငှားရမ်းထားသည့်ပစ္စည်းများကိုမိမိကိုယ်တိုင်နောက်ဆုံးထားခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်အိမ်ငှားခြင်းမှအမိန့်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ အိမ်ငှားကဒီလိုမလုပ်ရင်အမှန်တကယ်နှင်ထုတ်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျငွေကိုအိမ်ငှားကပေးလိမ့်မယ်။

နှင်ထုတ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်သင်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါသလားသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီလိုအပ်ပါသလား။ ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်ပါ Law & More။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်အိမ်ငှားခြင်းဥပဒေနယ်ပယ်တွင်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ပြီးနှင်ထုတ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်သင့်အားအကြံဥာဏ်နှင့် / သို့မဟုတ်အကူအညီများပေးသောကြောင့် ၀ မ်းသာပါသည်။

Privacy settings တွေကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်သင်၏အတွေ့အကြုံများကိုမြှင့်တင်ရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည် သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဘရောင်ဇာမှတစ်ဆင့်အသုံးပြုပါကသင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာဆက်တင်များမှကွတ်ကီးများကိုကန့်သတ်၊ ပိတ်ဆို့နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ခြေရာခံသည့်နည်းပညာများသုံးနိုင်သောတတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှအကြောင်းအရာနှင့် script များကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောတတိယပါတီ embeds ကိုခွင့်ပြုအောက်တွင်သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကွတ်ကီးများ၊ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောဒေတာများနှင့်၎င်းတို့မည်သို့စီမံသည်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်အပြည့်အစုံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ
Law & More B.V.