သင်သည်ဒတ်ချ်လူမျိုးဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားတွင်လက်ထပ်လိုပါသလား။

ဒတ်ခ်ျလူမျိုးအများစုသည်အိပ်မက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည်မှာ - ပြည်ပတွင်လှပသောနေရာတွင်လက်ထပ်ရန်၊ ဂရိသို့မဟုတ်စပိန်နိုင်ငံရှိသင်ချစ်မြတ်နိုးရသည့်နှစ်ပတ်လည်အားလပ်ရက်ခရီးတွင်ပင်လက်ထပ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်သည်ဒတ်ခ်ျလူမျိုးတစ် ဦး အနေဖြင့်ပြည်ပတွင်လက်ထပ်ရန်ဆန္ဒရှိပါက၊ သင်ကလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပြီးမေးခွန်းများစွာစဉ်းစားရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ရွေးချယ်သောတိုင်းပြည်၌ပင်လက်ထပ်ခွင့်ပြုထားပါသလား။ လက်ထပ်ရန်သင်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်သနည်း။ တရားဝင်ခွင့်နှင့်ဘာသာပြန်ခြင်းကိုမမေ့ပါနှင့်။ ဥပမာအားဖြင့် - သင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားလက်မှတ်သည်အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်နှင့်ဂျာမန်ဘာသာများတွင်မဟုတ်လျှင်တရားဝင်ဘာသာပြန်ခြင်းလိုအပ်လိမ့်မည်။

2017-06-14

Share