အစမ်းခန့်ကာလ အတွင်း ထုတ်ပယ်ခြင်း ဓာတ်ပုံ

အစမ်းကာလအတွင်းထုတ်ပယ်

အစမ်းကာလအတွင်းအလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားသည်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်သိကျွမ်းလာနိုင်သည်။ ၀ န်ထမ်းသည်အလုပ်နှင့်ကုမ္ပဏီသည်သူမနှစ်သက်ရာကိုကြည့်ပြီးအလုပ်ရှင်က ၀ န်ထမ်းသည်အလုပ်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကိုတွေ့နိုင်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၎င်းသည် ၀ န်ထမ်းအတွက်အလုပ်ထုတ်ပယ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် အလုပ်ရှင်သည် ၀ န်ထမ်းအားအစမ်းခန့်ကာလအတွင်းအကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုဖြင့်အလုပ်မှထုတ်ပယ်နိုင်ပါသလား။ ဤဘလော့ဂ်ဆောင်းပါးတွင် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး သို့မဟုတ်အလုပ်ရှင်အနေဖြင့်မည်သို့မျှော်လင့်ရမည်ကိုရှင်းပြသည်။ စမ်းသပ်ကာလတစ်ခုသည်တရားဝင်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး စွာဆွေးနွေးပါမည်။ ထို့နောက်အစမ်းခန့်ကာလအတွင်းထုတ်ပယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစည်းမျဉ်းများကိုဆွေးနွေးကြသည်။

တရားဝင်စမ်းသပ်ကာလ

ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုအစမ်းကာလအပြင်ဘက်တွင်ထုတ်ပယ်ခြင်းများထက်စမ်းသပ်ကာလအတွင်းထုတ်ပယ်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သဖြင့်စမ်းသပ်ကာလသည်ဥပဒေ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိ / မရှိနှင့်အဓိကသက်ဆိုင်သည်။ ပထမ ဦး စွာအစမ်းကာလကိုနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်တူညီရမည်။ ဒုတိယအချက်မှာအစမ်းကာလကိုစာဖြင့်ရေးသားရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို (စုပေါင်း) အလုပ်သမားသဘောတူစာချုပ်တွင်သဘောတူနိုင်သည်။

စမ်းကာလ၏အရှည်

ထို့အပြင်အစမ်းကာလတရားဝင်ခွင့်ပြုထားသည်ထက်ပိုမရှည်ရ။ ၎င်းသည်အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်၏သက်တမ်းအပေါ်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဥပဒေက ၆ လသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောအလုပ်ခန့်ထားသည့်စာချုပ်တွင်အစမ်းခန့်ကာလကိုမသုံးနိုင်ဟုဖော်ပြထားသည်။ အကယ်၍ အလုပ်ခန့်စာချုပ်သည် ၁ နှစ်ထက်နည်းသော်လည်း ၆ လထက်ပိုကြာလျှင်အများဆုံး ၁ လသက်တမ်းရှိသည်။ အကယ်၍ စာချုပ်ကို ၂ နှစ်နှင့်အထက် (ဥပမာအကန့်အသတ်မရှိအချိန်ကာလ) အတွက်ချုပ်ဆိုပါကအများဆုံး ၂ လသက်တမ်းရှိသည်။

တူညီသောအလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သစ်စာချုပ်အသစ်ချုပ်ဆိုသည့်ကာလ

ဥပဒေအရလည်းအလုပ်ရှင်နှင့်အတူအလုပ်သစ်စာချုပ်တစ်ခုတွင်အစမ်းခန့်ကာလကိုကွဲပြားခြားနားသောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများမလိုအပ်ပါက၊ အကယ်၍ အလုပ်၌ထပ်တူအလုပ်ရှင် (ဥပမာယာယီအလုပ်အကိုင်) ပါ ၀ င်ပါကအစမ်းကာလသစ်ကိုထည့်သွင်းမည်မဟုတ်ပါ။ ဤအကျိုးဆက်၏အကျိုးဆက်မှာဥပဒေအရအစမ်းစစ်ဆေးမှုကာလကိုမူအားဖြင့်တစ်ကြိမ်သာသဘောတူညီနိုင်သည်။

စမ်းသပ်ကာလသည်တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါ

အကယ်၍ အစမ်းခန့်ကာလသည်တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါက (ဥပမာ - ခွင့်ပြုခြင်းထက်ပိုကြာသောကြောင့်) ၎င်းသည်တရား ၀ င်ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအစမ်းကာလမတည်ရှိဟုဆိုလိုသည်။ ဤသည်ကြောင့်ထုတ်ပယ်၏တရားဝင်မှုများအတွက်အကျိုးဆက်များရှိပါတယ် ထုတ်ပယ်အပေါ်ပုံမှန်ဥပဒေရေးရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ လျှောက်ထားပါ ဤသည်ကိုအစမ်းကာလအတွင်းထုတ်ပယ်ခြင်းထက် ပိုမို၍ တင်းကျပ်သောလိုအပ်ချက်များဖြစ်သည်။

အစမ်းကာလအတွင်းထုတ်ပယ်ခြင်း

အကယ်၍ အစမ်းကာလသည်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောတရား ၀ င်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါက ပို၍ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထုတ်ပယ်မှုအစီအစဉ်ကိုကျင့်သုံးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအလုပ်သဘောတူစာချုပ်အားတရား ၀ င်ထုတ်ပယ်ရန်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲအစမ်းခန့်ကာလအတွင်းအချိန်မရွေးရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ၀ န်ထမ်းအားဖျားနာခြင်းအတွက်အစမ်းခန့်ကာလအတွင်းအလုပ်ထုတ်ပယ်ခြင်းခံရနိုင်သည်။ အလုပ်ခန့်စာချုပ်ကိုရပ်စဲသောအခါနှုတ်ဖြင့်ဖော်ပြချက်သည်လုံလောက်သော်လည်း၎င်းကိုစာဖြင့်ရေးသားအတည်ပြုရန်ပိုကောင်းသည်။ အစမ်းခန့်ကာလအတွင်းအလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်ကိုရပ်ဆိုင်းခြင်းသည်ထိုအခြေအနေများအောက်တွင်အလုပ်သမားနှင့်အလုပ်ရှင်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ၀ န်ထမ်းသည်သူ၏အလုပ်ကိုမစတင်ရသေးလျှင်၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ အစမ်းခန့်ကာလအတွင်းအလုပ်မှထုတ်ပယ်ခံရပါကအလုပ်ရှင်သည်လုပ်ခလစာကိုဆက်လက်ပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ထို့အပြင် (ခိုင်မာသောအခြေအနေများ မှလွဲ၍) လျော်ကြေးများကိုလည်းပေးရန်မလိုအပ်ပါ။

ထုတ်ပယ်ရန်အကြောင်းပြချက်

အလုပ်ရှင်သည်သူသို့မဟုတ်သူမအလုပ်ခန့်ထားသည့်စာချုပ်ကိုရပ်စဲသည့်အခါအကြောင်းပြချက်ပေးရန်တာဝန်မရှိပါ။ သို့သော် ၀ န်ထမ်း၏တောင်းဆိုချက်အရအလုပ်ရှင်သည်၎င်းကိုရှင်းပြရမည်။ အလုပ်ရှင်မှရပ်စဲခြင်းအတွက်တွန်းအားပေးလိုပါက ၀ န်ထမ်းနှင့်လည်းအလားတူဖြစ်သည်။ ထုတ်ပယ်ခြင်း၏လှုံ့ဆော်မှုကိုစာဖြင့်ရေးသားထားရမည်။

အကျိုးခံစားခွင့်များကိုခံစားခွင့်

အကယ်၍ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး သည်အစမ်းခန့်ကာလအတွင်းနှုတ်ထွက်ရန်ရွေးချယ်ပါကသူသို့မဟုတ်သူမသည် WW အကျိုးခံစားခွင့်ကိုခံစားခွင့်မရှိပါ။ သို့သော်သူသို့မဟုတ်သူမသည်မြှို့နယ်မှလူမှုဖူလုံရေးခံစားခွင့်ခံစားခွင့်ရှိသည်။ အကယ်၍ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး သည်ဖျားနာမှုကြောင့်အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခံရလျှင်သူသို့မဟုတ်သူမသည်ဖျားနာမှုသက်သာခွင့်အက်ဥပဒေ (Ziektewet) အရအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်။

ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှု

သို့သော်အလုပ်ရှင်သည်အလုပ်ခန့်ထားသည့်စာချုပ်ကိုရပ်စဲသည့်အခါခွဲခြားဆက်ဆံမှုတားမြစ်ချက်ကိုလိုက်နာရန်တာဝန်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အလုပ်ရှင်သည်ကျား၊ မ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ မသန်စွမ်းမှုသို့မဟုတ်နာတာရှည်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်သောစာချုပ်အားမဖျက်သိမ်းနိုင်ပါ။ သို့သော်ဤနေရာတွင်သက်ဆိုင်သည်မှာယေဘူယျအားဖြင့်ထုတ်ပယ်ခြင်းအကြောင်းအရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ် ၀ န်သို့မဟုတ်နာတာရှည်နာမကျန်းမှုကာလအတွင်းစမ်းသပ်ကာလအတွင်းရပ်စဲခြင်းဖြစ်သည်။

အကယ်၍ ထုတ်ပယ်ခြင်းသည်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းခံရပါကတရားရုံးခွဲမှပယ်ဖျက်နိုင်သည်။ ထုတ်ပယ်ခံရပြီးနှစ်လအကြာတွင်ဤသည်ကိုတောင်းဆိုရမည်။ ထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုကိုခွင့်ပြုရန်အလုပ်ရှင်ဘက်မှကြီးလေးသောအပြစ်ကျူးလွန်မှုရှိရမည်။ အကယ်၍ တရားရုံးသည်အလုပ်သမား၏မျက်နှာသာပေးမှုကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်ပါကအလုပ်ရှင်ကအလုပ်မှလစာပေးရန်ရှိသည်၊ အလုပ်ရှင်သည်လျော်ကြေးပေးရန်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ပယ်ဖျက်မည့်အစားခွဲခြားဆက်ဆံမှုများရပ်တန့်သွားပါကမျှတသောလျော်ကြေးပေးရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။

သင်သည်အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းခံရသည့်အခါသို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး အားအစမ်းခန့်ကာလအတွင်းအလုပ်ထုတ်ပစ်ရန်ရည်ရွယ်ထားပါသလား။ ရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ Law & More။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်အလုပ်ခန့်ခြင်းဥပဒေနယ်ပယ်၌ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ပြီးတရားစွဲဆိုမှုကာလအတွင်းသင့်အားဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်များသို့မဟုတ်အကူအညီများပေးအပ်ရန်အတွက် ၀ မ်းသာပါသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါသလား။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်လည်းတွေ့နိုင်ပါသည်: မင်းချစ်သူ.

Privacy settings တွေကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်သင်၏အတွေ့အကြုံများကိုမြှင့်တင်ရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည် သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဘရောင်ဇာမှတစ်ဆင့်အသုံးပြုပါကသင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာဆက်တင်များမှကွတ်ကီးများကိုကန့်သတ်၊ ပိတ်ဆို့နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ခြေရာခံသည့်နည်းပညာများသုံးနိုင်သောတတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှအကြောင်းအရာနှင့် script များကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောတတိယပါတီ embeds ကိုခွင့်ပြုအောက်တွင်သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကွတ်ကီးများ၊ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောဒေတာများနှင့်၎င်းတို့မည်သို့စီမံသည်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်အပြည့်အစုံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ
Law & More B.V.