ဒတ်ခ်ျ SER ၏နံပါတ်များနှင့်ကိန်းဂဏန်းများအရ…

ဒတ်ခ်ျ SER (နယ်သာလန်၏လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးကောင်စီ) ၏နံပါတ်များနှင့်ကိန်းဂဏန်းများအရဒတ်ခ်ျကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းသည့်ပမာဏသည်တဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ပေါင်းစည်းမှုအရေအတွက်သည် ၂၂% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ဤပေါင်းစည်းမှုကို ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စက်မှုကဏ္sectorsများတွင်အဓိကပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အကျိုးအမြတ်မယူသောကဏ္inမှကုမ္ပဏီများသည်စိတ်အားထက်သန်စွာပူးပေါင်းနေကြသည်။ အကယ်၍ ဤကိန်းဂဏန်းများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး အနေဖြင့်ပူးပေါင်းပါ ၀ င်ရန်စဉ်းစားရန်တိုက်တွန်းပါကသက်ဆိုင်ရာ Merger Code (Fusiegedragsregels) ကိုဂရုပြုရန်မမေ့ပါနှင့်!

Share